Posted on: 10. mája 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Kurz (Ne)bezpečne v sieti na SOŠ Podnikania v Prešove

Koncom marca sme v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania v Prešove zrealizovali kurz pre žiakov prvých ročníkov pod názvom (Ne)bezpečne v sieti. Aktivít sa zúčastnilo takmer 80 žiakov prvých ročníkov. Cieľom kurzu bolo metódami neformálneho vzdelávania informovať žiakov o možnostiach a nástrahách internetu, o nebezpečných situáciach, s ktorými sa môžu stretnúť, a získali základné informácie o tom, ako môžu v danej situácií reagovať a kde v prípade potreby môžu hľadať pomoc. Žiaci, ktorí sa zúčastnili kurzu mimo iného získali aj informácie…

Posted on: 11. decembra 2016 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Príjemné stretnutie „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“

Dňa 1.12.2016 sme zrealizovali príjemné a inšpiratívne stretnutie „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“. Cieľom stretnutia bolo zrealizovať stretnutie pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich z východného Slovenska (Prešovský a Košický kraj) a vytvoriť tak priestor na otvorenú komunikáciu, aby zistili, čo, kto a ako robí, spojili svoje aktivity s ďalšími a našli spôsob, ako posunúť neformálne vzdelávanie do centra záujmu nielen mladých ľudí. Na našom stretnutí sa zišlo najviac účastníkov zo všetkých stretnutí,…

Posted on: 4. novembra 2016 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

„V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“ – stretnutie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich

Učíme ich, ako sa nestratiť. Učíme ich zážitkom. Dajme o sebe vedieť viac. Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania spolupracuje v rámci projektu „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“, so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR. Na východnom Slovensku pripravujeme neformálne stretnutie pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich z Prešovského a Košického kraja. Príďte a využite priestor na otvorenú komunikáciu, zistite, čo, kto a ako robí, spojte svoje…

Posted on: 19. októbra 2016 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Bez nenávisti na internete – noví multiplikátori z východného Slovenska

7.10. – 9.10.2016 sa ďalší aktívni mladí ľudia a pracovníci s mládežou z Prešovského a Košického kraja zapojili  do No Hate kampane a zlepšili si zručnosti pri vedení aktivít podporujúcich toleranciu, kritické myslenie a využívanie nástrojov internet governance. Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania zrealizovali začiatkom októbra v Poprade – Spišskej Sobote školenie pre multiplikátorov v rámci kampane „Bez nenávisti na internete“ na tému No…

Posted on: 20. septembra 2016 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Kurz „Projektový manažment“

Naši lektori v školskom roku 2016/2017 odštartovali už tretí rok vzdelávania projektového manažmentu na stredných školách. Pri plánovaní obsahovej náplne sme zohľadňovali aktuálne požiadavky, ktoré si vyžaduje trh práce, ale ktoré budu vedieť absolventi uplatniť aj v bežnom živote. Našim zámerom bolo, aby účastníci poznali projektový cyklus a naučili sa projektovo myslieť. Pridanou hodnotou pre účastníkov kurzu je aj rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, ale aj tímovej práce, ktorú účastníci…

Posted on: 13. septembra 2016 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Školenie multiplikátorov – No Hate Speech Movement Rady Európy

Inštitút neformálneho vzdelávania a Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania  s podporou .: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR :.  v rámci .: Kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete“ :.  Vás prizývajú k účasti na školení multiplikátorov   No Hate Speech Movement Rady Európy Dátum: 7. – 9. október 2016 Miesto: Poprad – Spišská Sobota, Penzión Apropo   Cieľom projektu je zvýšiť kapacity organizácií a neformálnych skupín zapojených do…