Red Blue Modern Digital Marketing Agency Instagram Story (980 x 980 px) (5)
úvod
TTC
KROK
NVS
previous arrow
next arrow

Aktuálne projekty

Viac informácií o projekte
TU
Viac informácií o projekte
TU
Viac informácií o projekte už čoskoro

Novinky

Objednávka materiálov Touch The Culture

Ponúkame Vám možnosť objednať si tlačené verzie metodických materiálov CeNef zamerané na osobnostný rast, rozvoj profesijných zručností a podporu neformálneho vzdelávania v kultúre. Objednať si ich môžete TU Viac informácií o publikáciach nájdete na https://touchtheculture.eu/prirucka/

Čítať viac »
Konferencia TouchTheCulture
Damián Žilka

Záverečná konferencia „Dotknite sa kultúry“ (Touch the culture) 21.4.2023, Prešov

Pozývame Vás zažiť neformálnu a interaktívnu konferenciu, ktorá je záverečným podujatím medzinárodného projektu „Dotknite sa kultúry“. Konferencia má predstavovať priestor na podporu a šírenie myšlienok o kultúrno-umeleckých aktivitách a činnostiach ako aj význame a hodnote umenia a kultúry v životoch mladých ľudí. Zámerom konferencie je prezentovať výstupy projektu: publikácia a interaktívna aplikácia, ktoré majú byť podpornými a atraktívnymi nástrojmi pri práci s mládežou v oblasti umenia a kultúry. Konferencia je určená pre pracovníkov z kultúrno-umeleckého prostredia, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí ako aj

Čítať viac »

Zážitkový seminár „Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu“ 9.2.2023

Akadémia veľkých diel v spolupráci s CeNef organizuje zážitkový seminár„Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu“. Cieľom podujatia je zažiťseminárovú výučbu, ktorá je postavená na práci s konkrétnym dielom(maľba, hudba, film, text), angažuje študenta do procesu vzdelávania avytvára dôverny priestor pre rozvoj charakteru učiteľa a študenta.Podujatie je určené pre všetkých pedagógov a organizácie, ktoré savenujú vzdelávaniu stredoškolskej mládeže.Termín a čas konania: 09.02.2023, 13:00 – 15:00 hod.Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, PrešovViac

Čítať viac »
Nezaradené
Damián Žilka

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje… 16.11.2022

CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, Prešov v spolupráci s Prešovský samosprávnym krajom, Odborom školstva PSK v Prešove organizovalo v stredu 16.11.2022 v Prešove interaktívnu konferenciu pre pedagógov a pracovníkov s mládežou o kritickom myslení a digitálnom občianstve pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti pokračuje“. Konferencia bola realizovaná v rámci projektu “(Ne)bezpečne v sieti pokračuje” a podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, program Aktuálne priority 2022, ktorú administruje

Čítať viac »

Spolupracujeme