299887925_5418378574896893_8710205046890967833_n
Dotknite sa kultúry - dospelí
publikácia(1)
previous arrow
next arrow

Aktuálne projekty

Viac informácií o projekte
TU
Viac informácií o projekte
TU

Krok pre budúcnosť

Viac informácií o projekte už čoskoro

Novinky

Zážitkový seminár „Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu“ 9.2.2023

Akadémia veľkých diel v spolupráci s CeNef organizuje zážitkový seminár„Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu“. Cieľom podujatia je zažiťseminárovú výučbu, ktorá je postavená na práci s konkrétnym dielom(maľba, hudba, film, text), angažuje študenta do procesu vzdelávania avytvára dôverny priestor pre rozvoj charakteru učiteľa a študenta.Podujatie je určené pre všetkých pedagógov a organizácie, ktoré savenujú vzdelávaniu stredoškolskej mládeže.Termín a čas konania: 09.02.2023, 13:00 – 15:00 hod.Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, PrešovViac

Čítať viac »
Nezaradené
Damián Žilka

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje… 16.11.2022

CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, Prešov v spolupráci s Prešovský samosprávnym krajom, Odborom školstva PSK v Prešove organizovalo v stredu 16.11.2022 v Prešove interaktívnu konferenciu pre pedagógov a pracovníkov s mládežou o kritickom myslení a digitálnom občianstve pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti pokračuje“. Konferencia bola realizovaná v rámci projektu “(Ne)bezpečne v sieti pokračuje” a podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, program Aktuálne priority 2022, ktorú administruje

Čítať viac »
Nezaradené
Damián Žilka

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje… 15.11.2022

CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, Prešov v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU v Prešove organizovalo v utorok 15.11.2022 v Prešove   interaktívnu konferenciu  pre študentov Animácie voľnočasových aktivít GFT PU , animátorov v praxi i pracovníkov s mládežou o kritickom myslení a digitálnom občianstve pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti pokračuje“. Konferencia bola realizovaná v rámci  projektu “(Ne)bezpečne v sieti pokračuje” a podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu

Čítať viac »

Workshopy (Ne)bezpečne v sieti

Dátum realizácie: individuálne podľa dohody Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov / alebo v priestoroch záujemcu Cena: 69,-€/1 workshop (malá skupina) 99,-€/1 workshop (veľká skupina) Popis: Interaktívne workshopy sú určené pre žiakov základných škôl (prevažne pre 2. stupeň), pre žiakov stredných škôl, ale aj animátorov a mladých ľudí pôsobiacich v mládežníckych organizáciách (MVO, CVČ, a iné). Tieto vzdelávaco-zážitkové semináre pre mladých sú zamerané na rozvoj zručnosti potrebných pre prácu s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami.

Čítať viac »
Nezaradené
Damián Žilka

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje

(Ne)bezpečne v sieti pokračuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom Vás pozýva na konferenciu pre pedagógov a pracovníkov s mládežou v praxi, ktorá sa uskutoční v termíne 16.11. 2022 v Prešove, Námestie mieru 2 (veľká zasadacia miestnosť PSK). Informácie k podujatiu: Prihlásiť sa cez formulár: https://forms.gle/e4yLDtuwmWAWtu7SA (kapacita podujatia je obmedzená, prosíme,  nenechávajte si prihlasovanie na poslednú chvíľu) Termín prihlásenia je do 11.11.2022 (následne po tomto termíne

Čítať viac »
Nezaradené
Damián Žilka

(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…

„(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…“ nadväzuje na ukončený projekt (Ne)bezpečne v sieti (podporený z grantu Erazmus+).  Cieľom projektu je vytvárať príležitosti s využitím neformálneho vzdelávania k rozvoju kritického myslenia, rozvíjať kľúčové kompetencie, naučiť sa pracovať s obsahom správ, šíriť povedomie a myšlienky kritického myslenia či informovať o bezpečnom používaní internetu a nových technológií.Projekt je prioritne určený pre pracovníkov s mládežou, pedagógov a rodičov, ale taktiež aj samotným mladým ľuďom, mimovládnym organizáciám a inštitúciám ako

Čítať viac »

Spolupracujeme