Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania

Aj vzdelávanie môže byť zábavné

 • Zabezpečujeme kurzy a školenia na mieru. Kurzy zamerané na rozvoj vedomosti, zručností a postojov.

 • Konferencie a podujatia pre rôzne cieľové skupiny na rôzne témy.

 • Podieľali sme sa pri príprave viacerých strategických dokumentov, metodík a prieskumov.

 • Vlastné projekty ale aj spolupráca pri projektoch v oblasti práce s mládežou a rozvoji zručností.

Novika: publikácia "(Ne)bezpečne v sieti"

Náš tím

Odbornosť, profesionalita a zanietenosť

 • Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) má byť:

  priestorom pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania,

 • Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) má byť:

  nástrojom vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov,

 • Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) má byť:

  príležitosťou spájať skúsenosti, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania s kreativitou, tvorivosťou a dynamikou aktívnych ľudí.

Najnovšie príspevky

O čo by sme sa chceli s Vami podeliť...