Dňa 1.12.2016 sme zrealizovali príjemné a inšpiratívne stretnutie „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“. Cieľom stretnutia bolo zrealizovať stretnutie pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich z východného Slovenska (Prešovský a Košický kraj) a vytvoriť tak priestor na otvorenú komunikáciu, aby zistili, čo, kto a ako robí, spojili svoje aktivity s ďalšími a našli spôsob, ako posunúť neformálne vzdelávanie do centra záujmu nielen mladých ľudí.

Na našom stretnutí sa zišlo najviac účastníkov zo všetkých stretnutí, ktoré boli realizované vo všetkých regiónoch Slovenska. Stretnutia sa zúčastnilo 30 účastníkov z 18 organizácií a neformálnych skupín z Prešovského a Košického kraja, pričom 5 organizácií a neformálnych skupín bolo z Košického kraja a zastupovalo ich 10 účastníkov a 13 organizácií bolo z Prešovského kraja s počtom účastníkov 20.

Účastníci stretnutia využili priestor na stretnutie a vzájomné informovanie sa, a odporúčajú podobné podujatia realizovať aj v budúcnosti. Zúčastnení podujatia si uvedomujú potrebu pracovať s témou „neformálneho vzdelávania“ a zároveň ocenili vytvorenia priestoru na spoločné stretnutie. Podľa organizátorov aj účastníkov boli naplnené ciele podujatia.