Už druhý rok spolupracujeme s Inštitútom neformálneho vzdelávania pri príprave a zabezpečovaní školenia multiplikátorov kampane Bez nenávisti.

Forma: akreditované školenie
Dátum a miesto: 27. – 29. októbra 2017,
Miesto: Spišská Kapitula, Penzión St. Martin (Penzión St. Martin)
Účastníci: max. 15
Opis vzdelávania:
Vzdelávací program pripravuje multiplikátorov kampane Rady Európy
„Bez nenávisti na internete“ na vedenie workshopov v prostredí neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou, zameraných na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam.
Okrem tvrdých zručností (právny rámec slobody prejavu a podnecovania nenávisti,
techniky overovania zdrojov a kritickej práce s informáciami, využitie reportingových a
iných nástrojov boja s nenávistným vyjadrovaním), rozvíja aj techniky facilitácie
účastníkov, zameriava sa na skladbu vzdelávacej aktivity a využíva alternatívne naratívy
pre online kampane.

Metódy: zážitkové a neformálne vzdelávanie
Pridaná hodnota: po absolvovaní samoštúdia a zložení záverečnej skúšky bude úspešným
absolventom vydané Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou
platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.
Osvedčenie slúži ako potvrdenie o účasti pre potreby prípadného uvoľnenia z vyučovania,
resp. dokladovania účasti zamestnávateľovi.

V prípade záujmu prosím vyplňte krátky online prihlasovací formulár do 13. októbra 2017
cez tento odkaz https://goo.gl/forms/HXKeeAv6RcKm3CXy2

Pozvánka: pozvanka_vychod

Kontaktná osoba za CeNef:
Meno: Ján Smatana
Email: johny(zavináč)cenef(bodka)sk
Tel.: 0911 970 99