Našimi cieľmi sú:

  • šíriť a podporovať myšlienky a prínos neformálneho vzdelávania v spoločnosti,
  • rozvíjať kompetencie pre osobnostný a profesijný rast rôznych cieľových skupín ,
  • prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti.
 
 

Pre dosiahnutie našich cieľov zabezpečujeme nasledujúce aktivity:

  • vzdelávacie a konzultačné aktivity,
  • výskumy, prieskumy, kampane,
  • tvorba odborných a strategických dokumentov,
  • tvorba metodík, publikácií a podporných materiálov,
  • administrácia, implementácia alebo multiplikácia programov,
  • iné podporné aktivity prispievajúce k rozvoju občianskej spoločnosti.