V máji sme po druhýkrát prišli medzi žiakov prvých ročníkov na SOŠ Podnikania v Prešove aby sme opäť metódami neformálneho vzdelávania pracovali s témami bezpečného a efektívneho využívania internetu a kritického myslenia. V tejto časti kurzu sme sa bližšie pozreli na témy efektívne trávenie času na internete, ako a kde hľadať potrebné informácie ale primárne sme sa zamerali na tému kritické myslenie. Počas piatich hodín sa vyše 80 žiakov prvých ročníkov oboznámilo metódami neformálneho vzdelávania s aktuálnymi témami. Zároveň bol vytvorený priestor pre rozvoj komunikačných, prezentačných zručností a tímovej práce.
Aj na základe spätnej väzby sme sa presvedčili o tom, že mladých ľudí zaujímajú aj tieto témy, a že metódy neformálneho vzdelávania sú pre nich zaujímavé a efektívne.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka program
e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.