Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) má byť:

 

  • priestorom pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania,
  • nástrojom vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov,
  • príležitosťou spájať skúsenosti, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania s kreativitou, tvorivosťou a dynamikou aktívnych ľudí.