7.10. – 9.10.2016 sa ďalší aktívni mladí ľudia a pracovníci s mládežou z Prešovského a Košického kraja zapojili  do No Hate kampane a zlepšili si zručnosti pri vedení aktivít podporujúcich toleranciu, kritické myslenie a využívanie nástrojov internet governance.

logo_beznenavisti

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania zrealizovali začiatkom októbra v Poprade – Spišskej Sobote školenie pre multiplikátorov v rámci kampane „Bez nenávisti na internete“ na tému No Hate Speech Movement Rady Európy. školenia sa zúčastnilo 12 aktívnych ľudí, ktorí sa mimo iného metódami neformálneho vzdelávania oboznámili s problematikou nenávistného vyjadrovania a ako s touto témou pracovať napríklad aj s využitím príručky Bookmarks.

Pár fotiek z tohto podujatia nájdete aj v našej galérií:
galéria