Posted on: 27. decembra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Workshop (NE)BEZPEČNE V SIETI vo Svite

Mesto Svit sa aktívne zapojilo do informačno-vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) z Prešova. V piatok 01. decembra 2017 sa v priestoroch Centra voľného času vo Svite uskutočnili diskusné workshopy, zamerané na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií, ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže. V rámci neformálnych diskusných stretnutí boli účastníkom poskytnuté informácie nielen o výhodách, ale…

Posted on: 13. novembra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

(NE)BEZPEČNE V SIETI na ZŠ Prostějovská 38 v Prešove

Základná škola Prostějovská 38 v Prešove sa aktívne zapojila do informačno-vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) z Prešova. V stredu 08. novembra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnili diskusné workshopy, zamerané na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií, ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže. V rámci neformálnych diskusných stretnutí boli žiakom poskytnuté informácie nielen o výhodách, ale…

Posted on: 7. novembra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

(NE)BEZPEČNE V SIETI na Hotelovej akadémií v Prešove

Hotelová akadémia v Prešove sa aktívne zapojila do informačno-vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) z Prešova. V piatok 03. novembra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnili diskusné workshopy, zamerané na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií,     ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže. V rámci neformálnych diskusných stretnutí boli stredoškolákom poskytnuté informácie nielen o výhodách, ale aj o rizikách on-line prostredia. Lektori Ľuboš Marcinek a Ján Smatana…

Posted on: 4. novembra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti už 13.12.2017

Centru pre podporu neformálneho vzdelávania Vás pozýva na konferenciu „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorá sa uskutoční 13.12.2017 v Prešove. Tlačová správa: TS CeNef-Konferencia (Ne)bezpečne v sieti   Súčasťou konferencie budú aj workshopy, ktoré budú viesť: Mgr. Renáta BZDILOVÁ, PhD.  z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Martin Burgr z Asociácie kritického mylsenia   Prihlásiť sa na konferenciu môžete cez nasledujúci formulár:   Plagát na stiahnutie: Plagat_konferencia_2   Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ je financovaný…

Posted on: 29. októbra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

(NE)BEZPEČNE V SIETI na SSOŠ v Poprade

Súkromná stredná odborná škola na Ul. 29. augusta 4812 v Poprade sa aktívne zapojila do informačno-vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) z Prešova. V stredu 25. októbra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnili diskusné workshopy, zamerané na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií, ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže. V rámci neformálnych diskusných stretnutí boli stredoškolákom poskytnuté…

Posted on: 19. októbra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Workshopy „(NE)BEZPEČNE V SIETI“ na Spojenej škole vo Svidníku

Spojená škola vo Svidníku sa aktívne zapojila do informačno-vzdelávacej kampane  pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) z Prešova. Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnili diskusné workshopy, zamerané  na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií,     ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže. V rámci neformálnych diskusných stretnutí boli stredoškolákom poskytnuté informácie nielen o výhodách, ale aj o rizikách on-line prostredia. Profesionálni lektori Ľuboš Marcinek…

Posted on: 12. októbra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Workshopy „(NE)BEZPEČNE V SIETI“ na SOŠ technickej v Prešove

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov sa aktívne zapojila do informačno- vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef). Vo štvrtok 11. októbra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnil diskusný workshop zameraný na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií, ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže. V rámci neformálneho diskusného stretnutia boli stredoškolákom poskytnuté informácie nielen o výhodách, ale…

Posted on: 29. septembra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Školenie multiplikátorov kampane Bez nenávisti

Už druhý rok spolupracujeme s Inštitútom neformálneho vzdelávania pri príprave a zabezpečovaní školenia multiplikátorov kampane Bez nenávisti. Forma: akreditované školenie Dátum a miesto: 27. – 29. októbra 2017, Miesto: Spišská Kapitula, Penzión St. Martin (Penzión St. Martin) Účastníci: max. 15 Opis vzdelávania: Vzdelávací program pripravuje multiplikátorov kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete“ na vedenie workshopov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, zameraných na výchovu a vzdelávanie k…

Posted on: 23. septembra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Workshopy „(Ne)bezpečne v sieti“

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania pripravilo workshopy, ktoré sú určené pre žiakov základných škôl (8.- 9.roč.), pre žiakov stredných škôl, ale aj organizáciám pracujúcim s mládežou vo veku 13 – 30 rokov (MVO, CVČ,…)   Workshopy (Ne)bezpečne v sieti sú: – súčasť informačno-vzdelávacej kampane určenej mladým ľuďom, – neformálne diskusné stretnutie zamerané na rozvoj kritického myslenia a uvedomenie si hodnôt mladých ľudí, – podujatie realizujeme v spolupráci s Centrom pedag.-psychol.…

Posted on: 7. septembra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“

Projekt (Ne)bezpečne v sieti je zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť informácie.Zároveň chceme poukázať na bezpečné používanie internetu a novodobých IKT technológii a médii, s ktorými sú mladí každodenne spätí. Názov: (Ne)bezpečne v sieti Realizátor: CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Trvanie:1.8.-31.12.2017 Miesto realizácie:Prešovský kraj (zázemie Prešov, Čapajevova 9) Krátka anotácia: Projekt (Ne)bezpečne v sieti je zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť…