„(Ne)bezpečne v sieti“ – seminár pre pedagógov a pracovníkov s mládežou

 

Seminár je určený pre učiteľov (pedagogických aj odborných zamestnancov), pracovníkov s mládežou  či mládežníckych vedúcich a animátorov, ktorý sa vo svojej praxi zaoberajú témami: kritické myslenie, bezpečne v online prostredí, práca s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami a pod. Seminár je zameraný  na to ako prakticky využívať v práci s mladými/v škole 2 nástroje: Manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore a online webovú aplikáciu, ktoré boli vytvorené cez projekt (Ne)bezpečne v sieti. Prostredníctvom absolvovania seminára získa účastník informácie a praktické zručnosti ako multiplikovať tieto nástroje do školského vyučovania (priamo na vyučovacích hodinách), do krúžkovej činnosti, animátorských aktivít a pod.

Termíny najbližších školení: 26.10. 2022 v čase 8:30 – 13:30                                                                                                                                                                              28.11. 2022 v čase 8:30 – 13:30 

Bližšie informácie

Prihlásiť sa na seminár: prihlásiť sa


Workshopy “(Ne)bezpečne v sieti”

Interaktívne workshopy sú určené pre žiakov základných škôl (prevažne pre 2. stupeň), pre žiakov stredných škôl, ale aj organizáciám pracujúcim s mládežou (MVO, CVČ, a iné). Tieto vzdelávaco-zážitkové semináre pre mladých sú zamerané na rozvoj kritického myslenia, bezpečného využitia internetu, mediálnej gramotnosti a digitálnej miernosti. Cez priame aktivity si mladí majú možnosť uvedomiť si potrebu zodpovedne pristupovať k fungovaniu v online prostredí (internet, sociálne siete, online hry, nenávistne prejavy, komunikácia a iné)

Termíny najbližších školení: individuálne podľa dohody

Bližšie informácie