Koncom marca sme v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania v Prešove zrealizovali kurz pre žiakov prvých ročníkov pod názvom (Ne)bezpečne v sieti. Aktivít sa zúčastnilo takmer 80 žiakov prvých ročníkov. Cieľom kurzu bolo metódami neformálneho vzdelávania informovať žiakov o možnostiach a nástrahách internetu, o nebezpečných situáciach, s ktorými sa môžu stretnúť, a získali základné informácie o tom, ako môžu v danej situácií reagovať a kde v prípade potreby môžu hľadať pomoc. Žiaci, ktorí sa zúčastnili kurzu mimo iného získali aj informácie o využívaní internetu, základných pojmoch súvisiacich s bezpečnosťou na internete, získali prehľad o dostupných internetových zdrojoch, ktoré im v prípade potreby poskytnú informácie a pomoc pri riešení problémov. Celý kurz bol vedený metódami neformálneho vzdelávania, takže žiaci počas kurzu rozvíjali aj komunikačné zručnosti a tímovú prácu. V závere stretnutia žiaci vytvorili informačné nástenky, ktoré budú vyvesené v priestoroch školy.

Kurz, ktorý je súčasťou projektu „(Ne)bezpečne v sieti“ sa uskutočnil aj vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

25-nadacia_logo_new