Autor Damián Žilka

Posted on: 21. novembra 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje… 16.11.2022

CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, Prešov v spolupráci s Prešovský samosprávnym krajom, Odborom školstva PSK v Prešove organizovalo v stredu 16.11.2022 v Prešove interaktívnu konferenciu pre pedagógov a pracovníkov s mládežou o kritickom myslení a digitálnom občianstve pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti pokračuje“. Konferencia bola realizovaná v rámci projektu “(Ne)bezpečne v sieti pokračuje” a podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, program Aktuálne priority 2022, ktorú administruje…

Posted on: 21. novembra 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje… 15.11.2022

CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, Prešov v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU v Prešove organizovalo v utorok 15.11.2022 v Prešove   interaktívnu konferenciu  pre študentov Animácie voľnočasových aktivít GFT PU , animátorov v praxi i pracovníkov s mládežou o kritickom myslení a digitálnom občianstve pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti pokračuje“. Konferencia bola realizovaná v rámci  projektu “(Ne)bezpečne v sieti pokračuje” a podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu…

Posted on: 2. novembra 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Workshopy (Ne)bezpečne v sieti

Dátum realizácie: individuálne podľa dohody Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov / alebo v priestoroch záujemcu Cena: 69,-€/1 workshop (malá skupina) 99,-€/1 workshop (veľká skupina) Popis: Interaktívne workshopy sú určené pre žiakov základných škôl (prevažne pre 2. stupeň), pre žiakov stredných škôl, ale aj animátorov a mladých ľudí pôsobiacich v mládežníckych organizáciách (MVO, CVČ, a iné). Tieto vzdelávaco-zážitkové semináre pre mladých sú zamerané na rozvoj zručnosti potrebných pre prácu s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami.…

Posted on: 24. októbra 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje

(Ne)bezpečne v sieti pokračuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom Vás pozýva na konferenciu pre pedagógov a pracovníkov s mládežou v praxi, ktorá sa uskutoční v termíne 16.11. 2022 v Prešove, Námestie mieru 2 (veľká zasadacia miestnosť PSK). Informácie k podujatiu: Prihlásiť sa cez formulár: https://forms.gle/e4yLDtuwmWAWtu7SA (kapacita podujatia je obmedzená, prosíme,  nenechávajte si prihlasovanie na poslednú chvíľu) Termín prihlásenia je do 11.11.2022 (následne po tomto termíne…

Posted on: 7. októbra 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…

„(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…“ nadväzuje na ukončený projekt (Ne)bezpečne v sieti (podporený z grantu Erazmus+).  Cieľom projektu je vytvárať príležitosti s využitím neformálneho vzdelávania k rozvoju kritického myslenia, rozvíjať kľúčové kompetencie, naučiť sa pracovať s obsahom správ, šíriť povedomie a myšlienky kritického myslenia či informovať o bezpečnom používaní internetu a nových technológií.Projekt je prioritne určený pre pracovníkov s mládežou, pedagógov a rodičov, ale taktiež aj samotným mladým ľuďom, mimovládnym organizáciám a inštitúciám ako…

Posted on: 23. augusta 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Multiplikačný seminár (Ne)bezpečne v sieti

Dátum realizácie: 26.10. 2022 v čase 8:30-13:30 alebo 28.11.2022 v čase 8:30-13:30 Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov (v prípade záujmu viac ako 6 ľudí z 1 školy/org. po dohode i v priestoroch záujemcu) Cena: 15,-/1 účastník Popis: Seminár je určený pre učiteľov (pedagogických aj odborných zamestnancov), pracovníkov s mládežou  či mládežníckych vedúcich a animátorov, ktorý sa vo svojej praxi zaoberajú témami: kritické myslenie, bezpečne v online prostredí, práca s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami a pod. Seminár…

Posted on: 30. januára 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Medzinárodné školenie EDU – Facilitation

Ste pedagóg, lektor alebo pracovník s mládežou, ktorý sa aktívne podieľa na vzdelávaní a chcete rozvíjať facilitačné a komunikačné zručnosti pri vytváraní a realizácii zmysluplných vzdelávacích aktivít, ako sú workshopy, školenia, kurzy a tréningy? Dorozumiete sa aj v anglickom jazyku? 👉 Zapojte sa do nášho školenia EDU-facilitácia a naučíte sa: – plánovať, navrhovať a facilitovať aktivity zážitkového vzdelávania – aplikovať Kolbov cyklus zážitkového učenia ako nástroj učenia – využívať proces…

Posted on: 16. septembra 2021 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Dotknite sa kultúry – stretnutia s mladými a pracovníkmi z oblasti kultúry

V náväzností na poslanie nášho združenia, kde  vytvárame: – PRÍLEŽITOSTI pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania – NÁSTROJ vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov, – PRIESTOR spájať skúsenosť, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania,   sa v rámci projektu Dotknite sa kultúry, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, snažíme nájsť priestor na…

Posted on: 28. júla 2021 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Pripravujeme príručku pre pracovníkov s mládežou a pedagógov „(Ne)bezpečne v sieti“.

Pripravovaná publikácia je jedným z výstupov projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený grantovým programom Európskej únie Erasmus+. Aj vďaka tejto podpore mohol tím odborníkov a odborníčok vytvoriť túto publikáciu, ktorá je určená mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale i pedagógom, ktorí chcú preniesť neformálne vzdelávanie aj do škôl. Publikácia je rozdelená do dvoch blokov: 1. Teoretické informácie a 2. Aktivity a metodické materiály. Teoretická časť Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol a…

Posted on: 12. júla 2021 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

(Ne)bezpečne v sieti: chystáme niečo veľké :)

Máme za sebou takmer dva a pol roka práce v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený z programu Európskej únie Erasmus+. Tento projekt bol pre nás nová výzva so zaujímavými a veríme, že aj prínosnými úlohami a aktivitami. Naša organizácia Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania v spolupráci s partnermi Digitálna inteligencia a Asociace pro medzinírodní otázky naďalej (aj počas leta) pracujú na ich realizácií a napĺňaní cieľov. Už…