Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“

Projekt (Ne)bezpečne v sieti je zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť informácie.Zároveň chceme poukázať na bezpečné používanie internetu a novodobých IKT technológii a médii, s ktorými sú mladí každodenne spätí. Prostredníctvom informačno-vzdelávacej kampane budeme poskytovať mladým ľuďom informácie a zároveň i prakticky rozvíjať kompetencie potrebné na rozvoj ich kritického myslenia. Úlohou projektu bude aj sieťovať a rozvíjať spoluprácu medzi pracovníkmi s mládežou, inštitúciami, MVO a subjektmi samospráv a štátneho sektora s ktorými plánujeme následne vypracovať návrh opatrení v práci s mládežou, ktorého cieľom je prispieť k posilneniu postavenia mládeže v spoločnosti a tiež k rozvoju ich aktívneho občianstva. Projekt je primárne zameraní na mladých ľudí,mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorí majú snahu podporovať potreby rozvoja kritického myslenia a zároveň sami majú záujem v tejto téme napredovať a odborne rásť. Projekt plánujeme realizovať v 2 polovici roka 2017 (august – december 2017) na území Prešovského kraja. Týmto projektom chceme zároveň prispieť k napĺňaniu aktuálnej Stratégie PSK pre mládež na roky 2015-2020, ktorá vychádza zo základných bodov aktuálnej národnej stratégie pre mládež.

Viac informácií nájdete na stránke: Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“

Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.