Mesto Svit sa aktívne zapojilo do informačno-vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) z Prešova.
V piatok 01. decembra 2017 sa v priestoroch Centra voľného času vo Svite uskutočnili diskusné workshopy, zamerané na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií, ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže.
V rámci neformálnych diskusných stretnutí boli účastníkom poskytnuté informácie nielen o výhodách, ale aj o rizikách on-line prostredia. Lektori Ľuboš Marcinek a Ján Smatana prostredníctvom rôznych aktivít, vedených neformálnym spôsobom vzdelávali mládežníkov v téme kritické myslenie a rozpoznanie nenávistných prejavov na internete.

Cieľom podujatia bolo motivovať a šíriť povedomie a myšlienky kritického myslenia, ktoré je v súčasnej spoločnosti veľmi potrebné, aby mladí dokázali odolávať rôznym formám extrémizmu, neznášanlivosti nielen vo virtuálnom svete a zároveň posilniť formovanie ich hodnôt, zodpovednosti a tolerancie.
„Vedieť analyzovať, hodnotiť a triediť informácie, kriticky posúdiť mediálne výstupy, odlišovať dôveryhodné fakty od poloprávd a klamstiev je pre mladého človeka v dnešnej hektickej dobe, kľúčová kompetencia pre jeho ďalší osobný i profesionálny rozvoj“, skonštatoval odborník na mládežnícku politiku Ľuboš Marcinek.
Účastníci workshopov sa okrem iného dozvedeli, že kyberšikanovanie, teda opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať a ponižovať ostatných na internete, sa od iných foriem šikanovania odlišuje tým, že:
• si dokáže nájsť oveľa väčšie publikum,
• často zostane nevyriešené,
• obeť sa pred agresorom nedokáže skryť ani utiecť.

Ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu pri realizácii diskusných workshopov Mestu Svit, osobitne vedúcej oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu PaedDr. Lenke Mačugovej a vychovávateľke Centra voľného času Bc. Janke Koreňovej, ako aj členom Mestského mládežníckeho parlamentu.

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.