Blog

 • Workshopy „(NE)BEZPEČNE V SIETI“ na Spojenej škole vo Svidníku

  Spojená škola vo Svidníku sa aktívne zapojila do informačno-vzdelávacej kampane  pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) z Prešova. Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnili diskusné workshopy, zamerané  na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií,     ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže. V rámci neformálnych diskusných stretnutí […]

  READ MORE
 • Workshopy „(NE)BEZPEČNE V SIETI“ na SOŠ technickej v Prešove

  Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov sa aktívne zapojila do informačno- vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef). Vo štvrtok 11. októbra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnil diskusný workshop zameraný na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií, ktoré sa stali súčasťou každodenného […]

  READ MORE
 • Školenie multiplikátorov kampane Bez nenávisti

  Už druhý rok spolupracujeme s Inštitútom neformálneho vzdelávania pri príprave a zabezpečovaní školenia multiplikátorov kampane Bez nenávisti. Forma: akreditované školenie Dátum a miesto: 27. – 29. októbra 2017, Miesto: Spišská Kapitula, Penzión St. Martin (Penzión St. Martin) Účastníci: max. 15 Opis vzdelávania: Vzdelávací program pripravuje multiplikátorov kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete“ na vedenie […]

  READ MORE
 • Workshopy „(Ne)bezpečne v sieti“

  Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania pripravilo workshopy, ktoré sú určené pre žiakov základných škôl (8.- 9.roč.), pre žiakov stredných škôl, ale aj organizáciám pracujúcim s mládežou vo veku 13 – 30 rokov (MVO, CVČ,…)   Workshopy (Ne)bezpečne v sieti sú: – súčasť informačno-vzdelávacej kampane určenej mladým ľuďom, – neformálne diskusné stretnutie zamerané na rozvoj kritického […]

  READ MORE
 • Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“

  Projekt (Ne)bezpečne v sieti je zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť informácie.Zároveň chceme poukázať na bezpečné používanie internetu a novodobých IKT technológii a médii, s ktorými sú mladí každodenne spätí. Názov: (Ne)bezpečne v sieti Realizátor: CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Trvanie:1.8.-31.12.2017 Miesto realizácie:Prešovský kraj (zázemie Prešov, Čapajevova 9) Krátka anotácia: […]

  READ MORE
 • Seminár (Ne)bezpečne v sieti už po druhýkrát

  Už druhýkrát sme realizovali seminár (Ne)bezpečne v sieti pre pedagógov a pracovníkov s mládežou. Tentokrát sa ho zúčastnili záujemcovia z rôznych kútov prešovského kraja. Seminár bol zameraný na témy bezpečné využívanie internetu, kritické myslenie, riziká a výhody využívania internetu. Aj tento kurz sa uskutočnil vďaka program e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Sme veľmi radi, že […]

  READ MORE
 • (Ne)bezpečne v sieti – pokračujeme na SOŠ podnikania v Prešove

  V máji sme po druhýkrát prišli medzi žiakov prvých ročníkov na SOŠ Podnikania v Prešove aby sme opäť metódami neformálneho vzdelávania pracovali s témami bezpečného a efektívneho využívania internetu a kritického myslenia. V tejto časti kurzu sme sa bližšie pozreli na témy efektívne trávenie času na internete, ako a kde hľadať potrebné informácie ale primárne […]

  READ MORE
 • Seminár (Ne)bezpečne v sieti pre pedagógov a pracovníkov s mládežou

  Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania pripravuje seminár (Ne)bezpečne v sieti, ktorý je zameraný na témy: bezpečné využívanie internetu, kritické myslenie, riziká ale aj výhody využívania internetu. Termín seminára: 22.05.2017 Čas: 08:30 – 14:30 Miesto: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, Čapajevova 9, 080 01 Prešov Prihlásenie na seminár cez nasledujúci online formulár: http://bit.ly/2plDsfk Prihlasovať na seminár […]

  READ MORE
 • Kurz (Ne)bezpečne v sieti na SOŠ Podnikania v Prešove

  Koncom marca sme v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania v Prešove zrealizovali kurz pre žiakov prvých ročníkov pod názvom (Ne)bezpečne v sieti. Aktivít sa zúčastnilo takmer 80 žiakov prvých ročníkov. Cieľom kurzu bolo metódami neformálneho vzdelávania informovať žiakov o možnostiach a nástrahách internetu, o nebezpečných situáciach, s ktorými sa môžu stretnúť, a získali základné informácie o tom, ako môžu v danej situácií reagovať a kde […]

  READ MORE
 • Príjemné stretnutie „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“

  Dňa 1.12.2016 sme zrealizovali príjemné a inšpiratívne stretnutie „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“. Cieľom stretnutia bolo zrealizovať stretnutie pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich z východného Slovenska (Prešovský a Košický kraj) a vytvoriť tak priestor na otvorenú komunikáciu, aby zistili, čo, kto a ako robí, spojili svoje aktivity s ďalšími a našli spôsob, ako posunúť neformálne vzdelávanie do […]

  READ MORE