Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov sa aktívne zapojila do informačno-
vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu
neformálneho vzdelávania (CeNef).
Vo štvrtok 11. októbra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnil diskusný workshop zameraný
na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií,
ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže.
V rámci neformálneho diskusného stretnutia boli stredoškolákom poskytnuté informácie nielen
o výhodách, ale aj o rizikách on-line prostredia. Profesionálni lektori Ľuboš Marcinek
a Ján Smatana prostredníctvom rôznych aktivít, vedených neformálnym spôsobom vzdelávali
Žiakov 1. ročníka v téme kritické myslenie a rozpoznanie nenávistných prejavov na internete.

Cieľom bolo motivovať a šíriť povedomie a myšlienky kritického myslenia, ktoré sú v súčasnej
spoločnosti veľmi potrebné, aby mladí dokázali odolávať rôznym formám extrémizmu,
neznášanlivosti nielen vo virtuálnom svete a zároveň posilniť formovanie ich hodnôt,
zodpovednosti a tolerancie.
„Vedieť analyzovať, hodnotiť a selektovať informácie, kriticky posúdiť mediálne správy, odlišovať
dôveryhodné fakty od poloprávd a klamstiev je, pre mladého človeka v dnešnej hektickej dobe,
kľúčová kompetencia pre jeho ďalší osobný i profesionálny rozvoj“, skonštatoval odborník
na mládežnícku politiku Ľuboš Marcinek.
Účastníci workshopu sa okrem iného dozvedeli, že kyberšikanovanie, teda opakované a zámerné
správanie, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať a ponižovať ostatných na internete,
sa od iných foriem šikanovania odlišuje tým, že:
– si dokáže nájsť oveľa väčšie publikum,
– často zostane nevyriešené,
– obeť sa pred agresorom nedokáže skryť ani utiecť.

Ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu pri realizácii diskusného workshopu vedeniu
SOŠ technickej, ako aj pani učiteľke Ing. Martine Novákovej, PhD.

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže.