Posted on: 16. septembra 2018 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Projekt: Kritické myslenie do praxe

0 0
Read Time:2 Minute, 34 Second

Názov: Kritické myslenie do praxe

Realizátor: CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania

Trvanie:1.7.-31.12.2018

Miesto realizácie:Prešovský kraj (zázemie Prešov, Čapajevova 9)

 

Stručná charakteristika:

Projekt Kritické myslenie do praxe je zameraný podporu rozvoja kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť informácie. Projekt obsahuje 3 kľúčové aktivity :

– Okrúhle stoly s mladými, ktorých výstupmi majú byť odporúčania a návody ako šíriť a ako pracovať s témou Kritické myslenie a znižovania nenávistných prejavov v školách, MVO a pod. a ako ju zapracovať do praktického života mladých ľudí,

– Vzdelávací seminár, ktorého absolventi budú pôsobiť v Prešovskom kraji ako multiplikátori danej témy

– Konferencia k danej téme pre pracovníkov s mládežou, učiteľov , ale aj samotných rodičov , ktorí majú záujem napomáhať svojim deťom a mladým v rozvoji kompetencii kritického myslenia. Projekt plánujem realizovať v
druhej polovici roku 2018 v rámci celého Prešovského kraja

 

Ciele projektu:           

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom projektu je vytvárať priestor s využitím metód neformálneho vzdelávania k rozvoju kritického myslenia a mediálnej gramotnosti u mladých ľudí a prispieť k formovaniu hodnotových postojov a zníženiu nenávistných prejavov , ktoré sa prejavujú napríklad: radikalizmom, xenofóbiou a extrémizmom.

Špecifické ciele:

a) Zvýšiť informovanosť mladých ľudí, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou o potrebách kritického myslenia a správnom hodnotení informácií
b) Zvýšiť schopnosť kriticky hodnotiť mediálne informácie, rozoznať propagandu a hoaxy
c) Viesť dialóg a informovať mladých ľudí – prispieť tak k formovaniu hodnotových postojov (tým predchádzať rôznym formám extrémizmu, nenávistných prejavov , neznášanlivosti v online prostredí, spoločenskému vylúčeniu mladých ľudí)
d) Vytvárať priestor na sieťovanie pracovníkov s mládežou, odborníkmi a sektormi štátnej správy i samosprávy , ktorí pracujú s mladými a majú možnosti riešiť otázky aktuálnych potrieb mladých ľudí

a) podporu aktivít rozvíjajúcich kritické myslenie a mediálnu gramotnosť mladých ľudí ohrozených radikalizmom, xenofóbiou a extrémizmom, za účelom formovania hodnotových postojov a eliminácie nenávistných prejavov

 

Cieľové skupiny:   

Primárne

Mládež vo veku 13 – 17 rokov:

– žiaci základných a stredných škôl,

Mládežnícki vedúci vo veku 18+:

– lídri mládežníckych organizácií a neformálnych mládežníckych skupín, Dobrovoľní a profesionálni pracovníci s mládežou:

– koordinátori žiackych školských rád (učitelia základných a stredných škôl),

– koordinátori mládežníckych organizácií, mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže, zamestnanci Centier voľného času, Mestských resp. obecných úradov zodpovední za problematiku mládeže,

– dobrovoľní koordinátori mládeže.

 

Sekundárne

– široká verejnosť, ktorá bude ovplyvnená a nepriamo zaangažovaná do projektu prostredníctvom jednotlivých mediálnych výstupov.

 

Aktivity projektu:       

1. Okrúhle stoly s mladými

2. Vzdelávací seminár

3. Konferencia „Kritické myslenie do praxe“

 

Očakávaný dopad: 

Projekt by mal priniesť zvýšený záujem o informácie z oblasti kritického myslenia a bezpečného využívania internetu a aplikovanie získaných informácií a poznatkov v praxi. Zároveň by mal prispieť k podpore znižovania nenávistných prejavov v spoločnosti a budovania pozitívnych hodnôt pre život. Mladí ľudia, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou by po absolvovaní jednotlivých podujatí mali získať základné informácie o danej téme a vedieť ju aplikovať v praxi. Okrem toho by mali poznať niektoré z aktivít k danej téme, ktoré vedia využiť pri svojej práci.

Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “programy pre mládež 2014 – 2020”, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

A za finančnej podpory Nadácie ESET.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: