Posted on: 22. septembra 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Erasmus+ : Ponuky najbližších školení

Europeer Training Course na Slovensku   Termín: 12.-17. 11. 2019, Piešťany Uzávierka prihlášok: 4. október 2019 Informácie: Školenie je určené pre mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili projektov Eurasmus+: Mládež v Akcii, alebo Európsky zbor solidarity, a chcú sa o svoje skúsenosti podeliť so svojimi rovesníkmi. Cieľom školenia je pripraviť účastníkov na zapojenie sa do siete EuroPeers. EuroPeers sú mladí ľudia, ktorí participovali v programoch Erasmus+, Mládež v Akcii či Európsky Zbor Solidarity a…

Posted on: 23. augusta 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Mladí lámu ľady 2019 – Letný kemp národnostných menšín

V dňoch 26. – 30.08.2019 realizujeme na Sigorde pri Prešove v spolupráci s TANDEM, n.o., Komárno Letný kemp národnostných menšín, ktorého sa zúčastnia mladí ľudia z Banskobystrického, Nitrianskeho a Prešovského samosprávneho kraja maďarskej, rómskej a rusínskej národnosti. Cieľom tohto podujatia je prispieť k lámaniu bariér, stereotypov a predsudkov medzi národnostnými menšinami navzájom.   Letný kemp národnostných menšín je realizovaný v rámci projektu „Mladí lámu ľady 2019„, ktorý realizuje TANDEM, n.o., Komárno v spolupráci s Centrom…

Posted on: 18. augusta 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Projekt Erasmus + „(Ne)bezpečne v sieti“ v skratke

Od 1. marca 2019 pracujeme spolu s Digitálnou inteligenciou (digiQ)  a Asociáciou pro medzinárodní otázky, z.s. (AMO, Česká republika) na spoločnom projekte (Ne)bezpečne v sieti, ktorého cieľom je okrem iného aj príprava metodickej príručky pre pracovníkov s mládežou ku kritickému mysleniu a jeho aplikácii na internete.  AMO vytvára priestor pre realizáciu ideí a myšlienok na poli mezinárodného diania a celospoločenských otázok, napr. cez vzdelávacie projekty, mezinárodné konferencie, štúdie a analýzy.…

Posted on: 17. júla 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Program Škola bez nenávisti (my sme boli jeho súčasťou)

Organizácia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR oficiálne spustila v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník programu pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete”, a ktorá bola v roku 2017 ukončená. „Samotná celoeurópska kampaň Bez nenávisti na internete  sa začala 21. marca 2013 v Medzinárodný deň…

Posted on: 8. júla 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Aj my sme súčasťou siete Eurodesk

Cieľom našej organizácie nie je len vzdelávať cez metódy a techniky neformálneho vzdelávania a prepájať odborníkov v tejto oblasti. V našom záujme je aj sledovať trendy, mať prehľad o príležitostiach pre mladých, a vedieť poskytnúť relevantné informácie mladým ľuďom, ich rodičom a pracovníkom s mládežou. Jednou z možností ako mať prehľad o dianí, mať prístup k potrebným informáciám a rozvíjať sa v tejto oblasti, je spolupráca so sieťou Eurodesk. Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania je súčasťou Eurodesk-u a členovia našej organizácie fungujú…

Posted on: 20. apríla 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Projekt: (Ne)bezpečne v sieti Erasmus +

Názov: (Ne)bezpečne v sieti Realizátor: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) Partneri: Digitálna inteligencia Asociácia pro medzinárodní otázky, z.s.   Trvanie: 1.3.2019 – 31.8.2021 Miesto realizácie: Slovenská republika a Česká republika   Stručná charakteristika: Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ reflektuje na aktuálne potreby spoločnosti a zamestnávateľov. Jeho cieľom je cez inovatívne intelektuálne výstupy podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečné využívanie internetu a podporiť rozvoj kompetencií v…

Posted on: 26. marca 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Je čas (IN)formovať

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania spolupracuje s eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, územie Východ na ďalšom vzdelávacom podujatí v rámci projektu „Je čas (IN)formovať“. Tentoraz organizuje ďalšiu minikonferenciu zameranú na schopnosť kritický myslieť a vedieť správne pracovať s informáciami, ktoré sa k nám dostávajú predovšetkým prostredníctvom médií, internetu či sociálnych sieti. Podujatie sa uskutočni 28.3.2019 v čase od 09:00 do 12:30 hod. v priestoroch GTF PU v Prešove aula…

Posted on: 20. februára 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

OKRÚHLY STÔL K INKLÚZII V PRÁCI S MLÁDEŽOU – Košice

Občianske združenie A-CENTRUM v rámci projektu Cesty k inklúzii II – Nástroje pre inkluzívne aktivity, podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 -2020, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) Vás pozýva na Okrúhly stôl k inklúzii v práci s mládežou Chcete sa dozvedieť praktické informácie o inklúzii? Chcete zistiť, ako môžete do svojej činnosti zakomponovať prvky, ktoré znížia…

Posted on: 30. januára 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

OKRÚHLY STÔL K INKLÚZII V PRÁCI S MLÁDEŽOU

Občianske združenie A-CENTRUM v rámci projektu Cesty k inklúzii II – Nástroje pre inkluzívne aktivity, podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 -2020, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) Vás pozýva na OKRÚHLY STÔL K INKLÚZII V PRÁCI S MLÁDEŽOU Chcete sa dozvedieť praktické informácie o inklúzii? Chcete zistiť, ako môžete do svojej činnosti zakomponovať prvky, ktoré…

Posted on: 30. decembra 2018 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Kritické myslenie do praxe – vzdelávací materiál

V rámci projektu „Kritické myslenie do praxe“ sme vytvorili aj metodický a vzdelávací materiál pre tému kritické myslenie a bezpečné využívanie internetu. Tento materiál viete využívať pri svojich aktivitách a inšpirovať sa ním aj pri návrhu vlastných vzdelávacích materiálov.   Podklady si môžete stiahnuť aj priamo z tejto stránky: Pexeso farebne: pexeso_pojmy_farebne Pexeso biele (kartičky na prideľovanie): pexeso_pojmy_biele Kritické vz. nekritické myslenie: krit_vz_nekrit_mysl Infoleták: Infoletak_krit_mysl_do_praxe     Projekt je financovaný…