Posted on: 21. februára 2020 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Konferencia: IUVENTA EMPOWERs REGIONs – Prešov

Po úspešnej konferencii „EMPOWER – no uznaj“, ktorá sa konala v Bratislave, sa toto jedinečné podujatie dostáva aj do Prešovského kraja. Regionálna konferencia „IUVENTA EMPOWERs REGIONs – Prešov“ zameraná na uznávanie prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou sa uskutoční v utorok, 17. marca. 2020 v čase od 09:00 – 15:00 v Prešove. Konferenciu organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pod záštitou Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Partnermi podujatia sú CeNef…

Posted on: 15. februára 2020 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Medzinárodný projekt o kritickom myslení, mediálnej gramotnosti a digitálnom občianstve: ponuka vzdelávania

Projekt zameraný na mediálnu gramotnosť, kritické myslenie, digitálne občianstvo a online bezpečnosť ponúka možnosť zúčastniť sa dvojfázového medzinárodného školenia. Vzdelávanie prebehne na Slovensku a v Čechách v apríly a v júny 2020. Ak vás téma zaujíma, vyhovujú vám termíny a spĺňate kritéria a účastníka uvedené nižšie, môžete sa prihlásiť emailom na lubos@cenef.sk Čomu se v projekte venujeme? tri organizácie (AMO, CeNef, digiQ), dve krajiny (ČR, SK), jeden projekt píšeme publikáciu…

Posted on: 17. decembra 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Účasť na konferencii „EMPOWER – no uznaj“

Dňa 11. decembra 2019 sa v Bratislave v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnila konferencia “Empower – no uznaj” s cieľom obnoviť medzisektorovú spoluprácu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vychádzajúcej z podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania, ktorá bola spojená s predstavením príkladov dobrej praxe a oceňovaním ukážkových subjektov a projektov podporujúcich neformálne vzdelávanie. Konferenciu pripravila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a…

Posted on: 27. novembra 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Stretnutie aktérov práce s mládežou v rámci Prešovského samosprávneho kraja

Krajské sieťovacie stretnutie sa uskutoční v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže v rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže, ktorý realizuje Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo a Radou mládeže Slovenska. TERMÍN, ČAS A MIESTO KONANIA: 04.12.2019 (streda) od 10:00 hod. do 15:00 hod. Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) Vajanského 17, Prešov   CIEĽOM STRETNUTIA JE: -pomenovať potreby a problémy detských…

Posted on: 22. septembra 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Erasmus+ : Ponuky najbližších školení

Europeer Training Course na Slovensku   Termín: 12.-17. 11. 2019, Piešťany Uzávierka prihlášok: 4. október 2019 Informácie: Školenie je určené pre mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili projektov Eurasmus+: Mládež v Akcii, alebo Európsky zbor solidarity, a chcú sa o svoje skúsenosti podeliť so svojimi rovesníkmi. Cieľom školenia je pripraviť účastníkov na zapojenie sa do siete EuroPeers. EuroPeers sú mladí ľudia, ktorí participovali v programoch Erasmus+, Mládež v Akcii či Európsky Zbor Solidarity a…

Posted on: 23. augusta 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Mladí lámu ľady 2019 – Letný kemp národnostných menšín

V dňoch 26. – 30.08.2019 realizujeme na Sigorde pri Prešove v spolupráci s TANDEM, n.o., Komárno Letný kemp národnostných menšín, ktorého sa zúčastnia mladí ľudia z Banskobystrického, Nitrianskeho a Prešovského samosprávneho kraja maďarskej, rómskej a rusínskej národnosti. Cieľom tohto podujatia je prispieť k lámaniu bariér, stereotypov a predsudkov medzi národnostnými menšinami navzájom.   Letný kemp národnostných menšín je realizovaný v rámci projektu „Mladí lámu ľady 2019„, ktorý realizuje TANDEM, n.o., Komárno v spolupráci s Centrom…

Posted on: 18. augusta 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Projekt Erasmus + „(Ne)bezpečne v sieti“ v skratke

Od 1. marca 2019 pracujeme spolu s Digitálnou inteligenciou (digiQ)  a Asociáciou pro medzinárodní otázky, z.s. (AMO, Česká republika) na spoločnom projekte (Ne)bezpečne v sieti, ktorého cieľom je okrem iného aj príprava metodickej príručky pre pracovníkov s mládežou ku kritickému mysleniu a jeho aplikácii na internete.  AMO vytvára priestor pre realizáciu ideí a myšlienok na poli mezinárodného diania a celospoločenských otázok, napr. cez vzdelávacie projekty, mezinárodné konferencie, štúdie a analýzy.…

Posted on: 17. júla 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Program Škola bez nenávisti (my sme boli jeho súčasťou)

Organizácia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR oficiálne spustila v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník programu pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete”, a ktorá bola v roku 2017 ukončená. „Samotná celoeurópska kampaň Bez nenávisti na internete  sa začala 21. marca 2013 v Medzinárodný deň…

Posted on: 8. júla 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Aj my sme súčasťou siete Eurodesk

Cieľom našej organizácie nie je len vzdelávať cez metódy a techniky neformálneho vzdelávania a prepájať odborníkov v tejto oblasti. V našom záujme je aj sledovať trendy, mať prehľad o príležitostiach pre mladých, a vedieť poskytnúť relevantné informácie mladým ľuďom, ich rodičom a pracovníkom s mládežou. Jednou z možností ako mať prehľad o dianí, mať prístup k potrebným informáciám a rozvíjať sa v tejto oblasti, je spolupráca so sieťou Eurodesk. Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania je súčasťou Eurodesk-u a členovia našej organizácie fungujú…

Posted on: 20. apríla 2019 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Projekt: (Ne)bezpečne v sieti Erasmus +

Názov: (Ne)bezpečne v sieti Realizátor: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) Partneri: Digitálna inteligencia Asociácia pro medzinárodní otázky, z.s.   Trvanie: 1.3.2019 – 31.8.2021 Miesto realizácie: Slovenská republika a Česká republika   Stručná charakteristika: Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ reflektuje na aktuálne potreby spoločnosti a zamestnávateľov. Jeho cieľom je cez inovatívne intelektuálne výstupy podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečné využívanie internetu a podporiť rozvoj kompetencií v…