1. Europeer Training Course na Slovensku

 

Termín: 12.-17. 11. 2019, Piešťany

Uzávierka prihlášok: 4. október 2019

Informácie:

Školenie je určené pre mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili projektov Eurasmus+: Mládež v Akcii, alebo Európsky zbor solidarity, a chcú sa o svoje skúsenosti podeliť so svojimi rovesníkmi. Cieľom školenia je pripraviť účastníkov na zapojenie sa do siete EuroPeers. EuroPeers sú mladí ľudia, ktorí participovali v programoch Erasmus+, Mládež v Akcii či Európsky Zbor Solidarity a chcú sa so svojimi skúsenosťami podeliť s rovesníkmi. Informujú mladých ľudí v školách, mládežníckych kluboch, kultúrnych centrách, na veľtrhoch, alebo na ulici a rozprávajú o svojich skúsenostiach. Informujú o programoch Erasmus+ a ESC, o ich možnostiach, ako aj programoch mobilít. Organizovaním či participovaním v rôznych aktivitách, ako sú workshopy či lekcie, podporné udalosti NA, a organizovaním exhibícií motivujú mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi a spoznávali Európu.

 

  1. Inkubátor nápadov

 

Termín: 20. 11. – 24. 11. 2019

Uzávierka prihlášok: 31. október 2019

Informácie:

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ pre všetkých, ktorí chcú svoj nápad zrealizovať do  praxe

Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

 

  1. Výzva 2020 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+: Informačné dni

 

Uzávierka prihlášok: 16. október 2019

Informačné dni sa budú konať:

     22. októbra v Košiciach

     23. októbra v Banskej Bystrici

     25. októbra v Bratislave

Informácie:

Zúčastnite sa niektorého z informačných dní organizovaných Národnými agentúrami programu Erasmus+ na Slovensku a informujte sa, ako sa zapojiť do programu Erasmus+. Počas infodní sa dozviete všetky základné informácie o programe a jeho jednotlivých sektoroch, získate možnosť poradiť sa o vašich nápadoch na projekty a rovnako informácie o možnostiach podania prihlášky.

Info časť Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu spolu s príkladom dobrej praxe začína v každom meste o 12:00 hod.

Cieľom je informovať hlavne organizácie a ľudí pracujúcich s mládežou o možnostiach pre mladých ľudí v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

 

Prihláška: https://www.erasmusplus.sk/aktuality/2019/Infokampan_pozvanka.pdf