Projekt zameraný na mediálnu gramotnosť, kritické myslenie, digitálne občianstvo a online bezpečnosť ponúka možnosť zúčastniť sa dvojfázového medzinárodného školenia.

Vzdelávanie prebehne na Slovensku a v Čechách v apríly a v júny 2020. Ak vás téma zaujíma, vyhovujú vám termíny a spĺňate kritéria a účastníka uvedené nižšie, môžete sa prihlásiť emailom na lubos@cenef.sk

Čomu se v projekte venujeme?

 • tri organizácie (AMO, CeNef, digiQ), dve krajiny (ČR, SK), jeden projekt
 • píšeme publikáciu o mediálnej gramotnosti, kritickom myslení, digitálnom občianstve a bezpečnom správaní na internete
 • vyvíjame aplikáciu na rozvoj kritického myslenia
 • výstupy sú určené pre lektorov a pedagógov ako podklady na vzdelávanie

Čo ponúkame:

 • dvojfázové školenie v Čechách a na Slovensku
 • získanie skúseností s technikami neformálneho vzdelávania
 • podklady do výuky
 • získanie lektorských skúseností
 • medzinárodný certifikát Youthpass
 • hradené ubytovanie, stravu, cestovné náklady, poistenie
 • možnosť zúčastniť sa na záverečnej konferencii na Slovensku alebo v Čechách
 • Možnosť ďalšej spolupráce a osobného rozvoja

Súčasťou školenia je prezentovanie pripravovanej publikácie a webové aplikácie a získavanie podnetov na ich doplnenie a zlepšenie. Našim cieľom je zapojiť účastníkov školenia do tvorby a testovania finálnych pracovných materiálov (publikácia a webová aplikácia), ktoré môžu využiť lektori, pracovníci s mládežou a pedagógovia pri vzdelávaní.

Témy pripravovaného školenia:

 • kritické myslenie
 • mediálna gramotnosť
 • online bezpečnosť
 • digitálne občianstvo
 • techniky neformálneho vzdelávania

Termíny medzinárodného školenia (potrebné zúčastniť sa oboch termínov):

 • 15.–18. 4. 2020, Slovensko (Stredné Slovensko – pravdepodobne oklie Liptovského Mikuláša)
 • 3.–6. 6. 2020, Česko (Brno alebo okolie)

Požiadavky na účastníkov:

 • vek minimálne 18 rokov
 • účasť na oboch školeniach
 • záujem o témy školenia (mediálna gramotnosť, kritické myslenie, online bezpečnosť, digitálne občianstvo)
 • výhodou sú lektorské zručnosti alebo záujem o rozvoj lektorských zručností
 • vedenie aspoň jedného workshopu pre mladých ľudí po absolvovaní školenia (budú prebiehať do novembra 2020)

V prípade záujmu o účasť na školení nás kontaktujte emailom na: lubos (zavináč) cenef (bodka) sk

Pozvánka: SK_PDF leták