Po úspešnej konferencii „EMPOWER – no uznaj“, ktorá sa konala v Bratislave, sa toto jedinečné podujatie dostáva aj do Prešovského kraja.
Regionálna konferencia „IUVENTA EMPOWERs REGIONs – Prešov“ zameraná na uznávanie prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou sa uskutoční v utorok, 17. marca. 2020 v čase od 09:00 – 15:00 v Prešove.
Konferenciu organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pod záštitou Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Partnermi podujatia sú CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania a RMPK – Rada mládeže Prešovského kraja.

Cieľom konferencie je zviditeľňovanie témy neformálneho vzdelávania a prepájanie všetkých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie má hrať dôležitú úlohu pri výchove a príprave mladej generácie na uplatnenie sa v živote. Za týmto účelom oslovujeme dôležitých aktérov v práci s mládežou v Prešovskom kraji (zástupcov samosprávy, zamestnávateľov, mládežníckych organizácií, škôl, lektorov, MVO a pod.), aby sa stali signatármi Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a pozývame ich k spolupráci pri vytváraní príležitostí na kvalitnejší život mladých ľudí.

Miesto konania: Konferenčná sála ZOC Koral, Vihorlatská 2/C, Prešov

Táto regionálna konferencia v Prešove svojim obsahom nadväzuje na celoslovenskú konferenciu „Empower – no uznaj“, ktorá sa uskutočnila 11.12.2019 v Bratislave. Počas nej podpísalo Deklaráciu ďalších  25 nových signatárov .

 

Na podujatie sa prosím zaregistrujte prostredníctvom online registračného FORMULÁRA.

Registrácia je otvorená do 10.03.2020, prípadne do naplnenia kapacity podujatia. Za organizáciu sa konferencie môžu zúčastniť 2 zástupcovia (pričom je potrebné, aby sa každý registroval osobitne).

Detailný program konferencie bude zaslaný zaregistrovaným a potvrdeným účastníkom konferencie.

Veríme, že nás potešíte Vašou prítomnosťou.

Pozvánka: Poster_IUVENTA EMPOWERS PREŠOV

Kontakt na organizátora:

Mgr. Soňa Štefančíková, IUVENTA – regionálna koordinátorka pre Prešovský kraj

Mobil: +421 917 402 522

E-mail: sona.stefancikova@iuventa.sk