Posted on: 23. augusta 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Multiplikačný seminár (Ne)bezpečne v sieti

Dátum realizácie: 25.10. 2023 v čase 8:30-13:30 Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov (v prípade záujmu viac ako 6 ľudí z 1 školy/org. po dohode i v priestoroch záujemcu) Cena: 15,-/1 účastník Popis: Seminár je určený pre učiteľov (pedagogických aj odborných zamestnancov), pracovníkov s mládežou  či mládežníckych vedúcich a animátorov, ktorý sa vo svojej praxi zaoberajú témami: kritické myslenie, bezpečne v online prostredí, práca s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami a pod. Seminár je zameraný  na to, ako…

Posted on: 30. januára 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Medzinárodné školenie EDU – Facilitation

Ste pedagóg, lektor alebo pracovník s mládežou, ktorý sa aktívne podieľa na vzdelávaní a chcete rozvíjať facilitačné a komunikačné zručnosti pri vytváraní a realizácii zmysluplných vzdelávacích aktivít, ako sú workshopy, školenia, kurzy a tréningy? Dorozumiete sa aj v anglickom jazyku? 👉 Zapojte sa do nášho školenia EDU-facilitácia a naučíte sa: – plánovať, navrhovať a facilitovať aktivity zážitkového vzdelávania – aplikovať Kolbov cyklus zážitkového učenia ako nástroj učenia – využívať proces…

Posted on: 16. septembra 2021 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Dotknite sa kultúry – stretnutia s mladými a pracovníkmi z oblasti kultúry

V náväzností na poslanie nášho združenia, kde  vytvárame: – PRÍLEŽITOSTI pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania – NÁSTROJ vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov, – PRIESTOR spájať skúsenosť, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania,   sa v rámci projektu Dotknite sa kultúry, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, snažíme nájsť priestor na…

Posted on: 28. júla 2021 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Pripravujeme príručku pre pracovníkov s mládežou a pedagógov „(Ne)bezpečne v sieti“.

Pripravovaná publikácia je jedným z výstupov projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený grantovým programom Európskej únie Erasmus+. Aj vďaka tejto podpore mohol tím odborníkov a odborníčok vytvoriť túto publikáciu, ktorá je určená mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale i pedagógom, ktorí chcú preniesť neformálne vzdelávanie aj do škôl. Publikácia je rozdelená do dvoch blokov: 1. Teoretické informácie a 2. Aktivity a metodické materiály. Teoretická časť Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol a…

Posted on: 12. júla 2021 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

(Ne)bezpečne v sieti: chystáme niečo veľké :)

Máme za sebou takmer dva a pol roka práce v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený z programu Európskej únie Erasmus+. Tento projekt bol pre nás nová výzva so zaujímavými a veríme, že aj prínosnými úlohami a aktivitami. Naša organizácia Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania v spolupráci s partnermi Digitálna inteligencia a Asociace pro medzinírodní otázky naďalej (aj počas leta) pracujú na ich realizácií a napĺňaní cieľov. Už…

Posted on: 7. júla 2021 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Projekt – Dotknite sa kultúry

Názov: Dotknite sa kultúry Koordinátor projektu: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (Slovenská republika) Partneri: Hnutí Brontosaurus  (Česká republika) „CZAJNIA“ association (Poľsko)   Asociovaní partneri: STROMORADIE s.r.o.(Prešov – Slovenská republika) So Fine (Humenné – Slovenská republika) Park kultúry a oddychu (Prešov – Slovenská republika)   Trvanie: 1.6.2021 – 31.5.2023 Miesto realizácie: Slovenská republika, Česká republika a Poľsko   Stručná charakteristika: Projekt „Dotknite sa kultúry“ reflektuje na aktuálnu situáciu spôsobenú Covid-19, ale…

Posted on: 19. marca 2021 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Chceš sa rozvíjať v oblastiach kritického myslenia a bezpečného internetu? Tak sa prihlás na naše školenie

Deti a mladí ľudia čelia v online prostredí mnohým hrozbám. Podľa prieskumov sú ohrozené najmä kyberšikanovaním, nepravdivými správami, odcudzením osobných údajov, fotografií či sexuálnym obťažovaním. Tri slovenské a české mimovládne a neziskové organizácie preto pracujú na projekte, ktorý má deti pred týmito hrozbami uchrániť. Teraz hľadáme ľudí, ktorí nám v tejto misii pomôžu. Budeš to práve ty? Hlavnými témami projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie…

Posted on: 4. augusta 2020 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Ponuka vzdelávania – medzinárodný projekt o kritickom myslení, mediálnej gramotnosti a digitálnom občianstve

Vzhľadom ku mimoriadnej situácií v úvode roku 2020 a mimoriadnym opatreniam, ktoré s tým boli spojené sme niektoré aktivity projektu (Ne)bezpečne v sieti presunuli na druhú polovicu roku 2020. Preto Vám aj teraz ponúkame možnosť zúčastniť sa dvojfázového medzinárodného školenia na témy kritické myslenie, mediálna gramotnosť, digitálne občianstvo a bezpečne online a to všetko cez neformálne vzdelávanie. Vzdelávanie prebehne na Slovensku a v Čechách v októbri a novembri 2020. Ak…

Posted on: 26. marca 2020 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

IUVENTA a CeNef podpísali Memorandum o spolupráci

Sme radi, že práve Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania sa stalo partnerom pre IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a potvrdilo to podpisom Memoranda o spolupráci. Ako je uvedené v tlačovej správe na stránke: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/iuventa-a-cenef-podpisali-memorandum-o-spolupraci.alej?ind=   V Memorande sa organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania dohodli na vzájomnej spolupráci s cieľom vytvárať vzorový model spolupráce medzi verejnou inštitúciou a mimovládnou organizáciou, ktorá má viesť k podpore, rozvoju a uznaniu neformálneho…

Posted on: 22. marca 2020 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Informačné a vzdelávacie materiály

Väčšina z nás v aktuálnej situácií presunula svoju hlavnú činnosť a miesto pôsobenie do domáceho prostredia. Ani my sme nepoľavili a stále pracujeme na nových veciach. Keďže aj my zodpovedne pristupujeme k aktuálnej situácií, zdržiavame sa primárne v domácom prostredí. Aktuálna situácia nám neumožňuje ísť priamo k vám, preto sme sa rozhodli zdieľať s vami aspoň niektoré materiály, ktoré sme pripravili v rámci našich vzdelávaní, a ktoré viete využiť aj…