Krajské sieťovacie stretnutie sa uskutoční v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže v rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže, ktorý realizuje Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo a Radou mládeže Slovenska.

TERMÍN, ČAS A MIESTO KONANIA:
04.12.2019 (streda)
od 10:00 hod. do 15:00 hod.
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef)
Vajanského 17, Prešov

 

CIEĽOM STRETNUTIA JE:
-pomenovať potreby a problémy detských a mládežníckych organizácií v Prešovskom kraji,

– prezentovať výsledky najnovších výskumov v oblasti participácie mládeže na Slovensku,

– dozvedieť sa informácie od odborníka na hodnotenie projektov, kedy je žiadosť o grant úspešná alebo neúspešná.

Počas stretnutia bude zabezpečené občerstvenie a sieťovací obed.

 

Svoju účasť prosím potvrďte do 02.12.2019 prostredníctvom registračného formulára:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw0PnJBPuLurreHYy4jt7uvGk3iwCm65QaGWbLNXC1s35tUQ/viewform

 

Kontaktná osoba:

Ľuboš Marcinek

0905 543 509

marcinek@mladez.sk
regionálny koordinátor projektu za Prešovský kraj

 

Pozvánka: Sietovacie stretnutie PSK