Medzinárodné školenie EDU – Facilitation

0 0
Read Time:50 Second

Ste pedagóg, lektor alebo pracovník s mládežou, ktorý sa aktívne podieľa na vzdelávaní a chcete rozvíjať facilitačné a komunikačné zručnosti pri vytváraní a realizácii zmysluplných vzdelávacích aktivít, ako sú workshopy, školenia, kurzy a tréningy? Dorozumiete sa aj v anglickom jazyku?

👉 Zapojte sa do nášho školenia EDU-facilitácia a naučíte sa:

– plánovať, navrhovať a facilitovať aktivity zážitkového vzdelávania

– aplikovať Kolbov cyklus zážitkového učenia ako nástroj učenia

– využívať proces učenia založený na výzvach a hrách

– urobiť svoje prezentácie pútavejšími a kreatívnejšími

– prepojiť sa so sebou a ostatnými prostredníctvom reči tela

– poskytovať a prijímať spätnú väzbu

Do projektu EDU – Facilitation, ktorý je podporený z programu Európskej únie Erasmus+ je zapojených 8 krajín vrátane Slovenska. Za Slovenskú republiku je partnerskou organizáciou projektu Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania.

Viac informácií o projekte o vzdelávaní nájdete na nasledujúcich odkazoch:

🟢 Infopack: https://bit.ly/EF-Infopack

🟢 FB udalosť: https://bit.ly/EF-FB-event

🟢 Prihláška: https://bit.ly/EF-Application

Termín na podanie prihlášky: 10. februára 2022

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Dotknite sa kultúry – stretnutia s mladými a pracovníkmi z oblasti kultúry

0 0
Read Time:1 Minute, 0 Second

V náväzností na poslanie nášho združenia, kde  vytvárame:

PRÍLEŽITOSTI pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania

NÁSTROJ vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov,

PRIESTOR spájať skúsenosť, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania,

 

sa v rámci projektu Dotknite sa kultúry, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, snažíme nájsť priestor na implementáciu neformálneho vzdelávania aj do oblasti kultúry a umenia 🙂

V spolupráci s našimi asociovanými partnermi realizujeme stretnutia s mladými ľuďmi a pracovníkmi pôsobiacimi v oblasti kultúry.

 

A čo teda chystáme? 🙂

1. Neformálne stretnutie s mladými – AKO MLADÍ ĽUDIA VNÍMAJÚ KULTÚRU A UMENIE A AKO BY BOLO MOŽNÉ KULTÚRU PRIBLÍŽIŤ A ZATRAKTÍVNIŤ MLADÝM ALE AJ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Kedy? 23.09.2021, 09:00 – 13:00

Kde? Galéria Caraffka (Prešov)

 

Prihlásiť na podujatie sa môžete cez: prihlásenie na neformálne stretnutie mladých

 

2. Neformálne stretnutie pracovníkov z oblasti kultúry – AKO MLADÍ ĽUDIA VNÍMAJÚ KULTÚRU A UMENIE A AKO BY BOLO MOŽNÉ KULTÚRU PRIBLÍŽIŤ A ZATRAKTÍVNIŤ MLADÝM ALE AJ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Kedy? 29.09.2021, 09:30 – 14:00

Kde? STROMORADIE (Prešov)

 

Prihlásiť na podujatie sa môžete cez: prihlásenie na neformálne stretnutie dospelých


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %

(Ne)bezpečne v sieti: chystáme niečo veľké :)

0 0
Read Time:1 Minute, 16 Second

Máme za sebou takmer dva a pol roka práce v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený z programu Európskej únie Erasmus+.

Tento projekt bol pre nás nová výzva so zaujímavými a veríme, že aj prínosnými úlohami a aktivitami. Naša organizácia Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania v spolupráci s partnermi Digitálna inteligencia a Asociace pro medzinírodní otázky naďalej (aj počas leta) pracujú na ich realizácií a napĺňaní cieľov.

Už v októbri by sme vám chceli predstaviť to, čo sa nám v rámci projektu podarilo vytvoriť, ale aj ponúknuť zaujímavé informácie od odborníkov k témam, ktorým sme sa počas projektu venovali.

 

Čo pre vás pripravujeme?

Dve odborné konferencie s medzinárodnou účasťou.

 

Kedy a kde?

4.10.2021 – Brno (CZ)

11.10.2021 – Tatranská Lesná (SK)

 

Na čo sa môžete tešiť?

 • predstavenie intelektuálnych výstupov, ktoré sme počas projektu vytvorili (publikácia a interaktívna webová aplikácia)
 • diskusie a workshopy s odborníkmi na témy kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečne online a digitálne občianstvo
 • príjemné a inšpiratívne stretnutia
 • a mnoho iného … 🙂

 

Viac informácií o konferenciách, ako aj inštrukcie k prihláseniu na konferencie vám včas poskytneme na našich stránkach, facebooku ako aj na stránke projektu www.myslim.eu

Nezabudnite si preto rezervovať termíny na naše konferencie 4.10.2021 v Brne a 11.10.2021 v Tatranskej Lesnej.

Prihlásiť na konferencie sa môžete cez stránku: prihlásenie na konferencie

 

Tešíme sa na vás 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt (Ne)bezpečne v sieti je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+

 

 

Pozvánka:


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %

Projekt – Dotknite sa kultúry

0 0
Read Time:2 Minute, 18 Second

Názov: Dotknite sa kultúry

Koordinátor projektu: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (Slovenská republika)

Partneri:

Hnutí Brontosaurus  (Česká republika)

„CZAJNIA“ association (Poľsko)

 

Asociovaní partneri:

STROMORADIE s.r.o.(Prešov – Slovenská republika)

So Fine (Humenné – Slovenská republika)

Park kultúry a oddychu (Prešov – Slovenská republika)

 

Trvanie: 1.6.2021 – 31.5.2023

Miesto realizácie: Slovenská republika, Česká republika a Poľsko

 

Stručná charakteristika:

Projekt „Dotknite sa kultúry“ reflektuje na aktuálnu situáciu spôsobenú Covid-19, ale aj na dlhodobý stav klesajúceho záujmu o niektoré oblasti z kultúrno-umeleckého prostredia. Jeho cieľom je za účasti odborníkov z oblasti kultúry, umenia, neformálneho vzdelávania, práce s mládežou a IT vytvoriť intelektuálne výstupy na prezentovanie a rozvoj kultúrno-umeleckých činnosti.

Do projektu budú zapojení partneri a experti zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Počas realizácie projektu sa vytvoria dva intelektuálne výstupy a zrealizuje sa viacero vzdelávacích a multiplikačných podujatí.

Vytvorené intelektuálne výstupy:

 1. Interaktívna webová aplikácia – zábavno-vzdelávacia aplikácia pre oblasť kultúry a umenia, lokalizovaná do viacerých jazykov. Aplikácia bude pozostávať z dvoch častí návštevnícka a kurátorská. Návštevnícka časť aplikácie bude implementovaná ako hra, v ktorej budú môcť návštevníci zažiť neformálne vzdelávacie aktivity formou mini hier. Kurátorská časť slúži tvorcom kultúrneho podujatia/pedagógom vytvárať nové neformálne vzdelávacie aktivity v online prostredí ktoré následne budú slúžiť ako motivačný a vzdelávací prvok k podujatiu. Súčasťou tohto výstupu bude aj webový portál o projekte a témach projektu.
 2.  

 3. Metodická príručka – autorská príručka sumarizujúca možné prístupy k doplňujúcim aktivitám kultúrnych a umeleckých inštitúcii realizovaných metódami neformálneho vzdelávania, s možnosťou implementácie aj do prostredia formálneho a neformálneho vzdelávania. Manuál bude výstupom činnosti expertnej skupiny za rôzne oblasti kultúry, pričom sa budeme zameriavať predovšetkým na históriu, výtvarné umenie, divadlo, hudbu a literatúru, film a pod.). Časť aktivít v metodickej príručke bude poukazovať aj na možnosti využitia interaktívnej aplikácie.

Na disemináciu výsledkov, overenie výstupov v praxi a zbieranie podnetov bude realizované dvojfázové medzinárodné vzdelávacie podujatie pre účastníkov z kultúrno-umeleckého prostredia, pracovníkov s mládežou ale aj učiteľov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, ktorí sa týmto témam venujú. Následne budú realizované multiplikačné podujatia – workshopy, vo všetkých zapojených krajinách (minimálne po 7 podujatí v každej zapojenej krajine). Na týchto podujatiach budú multiplikované a využívané prístupy a nástroj, ktoré predstavujú intelektuálne výstupy projektu. V závere projektu budú realizované dve záverečné konferencie s medzinárodnou účasťou: jedna na Slovensku a jedna v Českej republike. Konferencie budú zameraná na prezentovanie výstupov a výsledkov projektu, informovanie o funkciách interaktívnej aplikácie, nadviazanie partnerstiev a spolupráce medzi účastníkmi z rôznych sektorov. Takto navrhnutý koncept projektu má zabezpečiť vytvorenie kvalitných výstupov, overených priamo v praxi, pripravených na ich využívanie a implementáciu a šírenie aj po ukončení projektu.

 

Informácie o projekte: Základné informácie


Partneri projektu:

 

 


Asociovaní partneri projektu:

 


 

 

 

Projekt „Dotknite sa kultúry“ je podporený z programu Európskej únie Erasmus+.


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %

Chceš sa rozvíjať v oblastiach kritického myslenia a bezpečného internetu? Tak sa prihlás na naše školenie

0 0
Read Time:2 Minute, 15 Second

Deti a mladí ľudia čelia v online prostredí mnohým hrozbám. Podľa prieskumov sú ohrozené najmä kyberšikanovaním, nepravdivými správami, odcudzením osobných údajov, fotografií či sexuálnym obťažovaním. Tri slovenské a české mimovládne a neziskové organizácie preto pracujú na projekte, ktorý má deti pred týmito hrozbami uchrániť. Teraz hľadáme ľudí, ktorí nám v tejto misii pomôžu. Budeš to práve ty?

Hlavnými témami projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, sú:
– kritické myslenie,
– mediálna gramotnosť,
– digitálne občianstvo,
– bezpečnosť v online priestore.

V rámci projektu tvoríme internetovú webovú aplikáciu a tiež príručku. Interaktívna aplikácia spolu s webom bude slúžiť najmä ako zdroj informácií o týchto témach, používatelia si prostredníctvom aplikácie budú zlepšovať svoje kritické myslenie a argumentáciu. Vzdelávacia príručka, ktorá má podobný cieľ, bude doplnená o informácie, ako tieto témy rozvíjať a pracovať s nimi pri práci s deťmi a mládežou, zameraná bude najmä na techniky neformálneho vzdelávania.

Súčasťou projektu je aj dvojfázové medzinárodné školenie pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou, študentov či pedagógov, ktorých tieto témy zaujímajú, chcú ich ďalej rozvíjať a učiť o nich aj iných.
V rámci školení chceme poskytnúť naše vedomosti a skúsenosti účastníkom, ktorým nie je dianie v online svete ľahostajné. Pod vedením odborných lektorov sa môžeš naučiť, ako kriticky myslieť, ako pracovať s informáciami, ako sa v online priestore správať bezpečne a tiež, ako tieto informácie odovzdávať učiteľom a študentom po celom Česku a Slovensku.
Na školenia sa môže prihlásiť každý, kto má minimálne 18 rokov a zaujíma sa o témy súvisiace s mediálnou gramotnosťou a digitálnym občianstvom.
Podmienkou je účasť na oboch školeniach v termínoch 14.-17. apríla a 19.-22. mája 2021. Prvé školenie sa vzhľadom na aktuálne opatrenia bude konať online.

Prvá fáza vzdelávania bude prebiehať:
• Streda 14.4.2021: 15:00 – 19:00
• Štvrtok 15.4.2021: 9:00 – 12:30; 14:00 – 18:30
• Piatok 16.4.2021: 9:00 – 12:30; 14:00 – 18:30
• Sobota 17.4.2021: 9:00 – 14:00

Úlohou každého účastníka bude po absolvovaní školení zorganizovať aspoň jeden workshop pre mladých ľudí, ktorí bude súvisieť s témami projektu. V našom projekte chceme nielen informovať o témach kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a bezpečného využívania internetu, ale aj podporiť kvalitnú prácu s mládežou cez neformálne vzdelávanie, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti mladých ľudí.

Školenia sú bezplatné a prihlásiť sa na môžeš do 06.04.2021. Prihlásiť na vzdelávanie sa môžeš u našich koordinátorov vzdelávania.
Prešovský a Košický kraj:
Kontaktná osoba: Ľuboš Marcinek
Email: lubos@cenef.sk
Prihlásenie pre účastníkov z Prešovského a Košického kraja: shorturl.at/fghyJ

Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský kraj:
Kontaktná osoba: Natália Babicová
Email: natalia.babicova@digiq.sk.

Česká republika:
Kontaktná osoba: Michaela Trnková
Email: michaela.trnkova@amo.cz


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %

Ponuka vzdelávania – medzinárodný projekt o kritickom myslení, mediálnej gramotnosti a digitálnom občianstve

0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

Vzhľadom ku mimoriadnej situácií v úvode roku 2020 a mimoriadnym opatreniam, ktoré s tým boli spojené sme niektoré aktivity projektu (Ne)bezpečne v sieti presunuli na druhú polovicu roku 2020.

Preto Vám aj teraz ponúkame možnosť zúčastniť sa dvojfázového medzinárodného školenia na témy kritické myslenie, mediálna gramotnosť, digitálne občianstvo a bezpečne online a to všetko cez neformálne vzdelávanie. Vzdelávanie prebehne na Slovensku a v Čechách v októbri a novembri 2020.

Ak vás téma zaujíma, vyhovujú vám termíny a spĺňate kritéria a účastníka uvedené nižšie, môžete sa prihlásiť emailom na lubos@cenef.sk

Čomu se v projekte venujeme?

 • tri organizácie (AMO, CeNef, digiQ), dve krajiny (ČR, SK), jeden projekt
 • píšeme publikáciu o mediálnej gramotnosti, kritickom myslení, digitálnom občianstve a bezpečnom správaní na internete
 • vyvíjame aplikáciu na rozvoj kritického myslenia
 • výstupy určené pre lektorov a pedagógov ako podklady na vzdelávanie

Čo ponúkame:

 • dvojfázové školenie v Čechách a na Slovensku
 • získanie skúseností s technikami neformálneho vzdelávania
 • podklady na výuku a vzdelávanie
 • získanie lektorských skúseností
 • medzinárodný certifikát Youthpass
 • hradené ubytovanie, stravu, cestovné náklady, poistenie
 • možnosť zúčastniť sa na záverečnej konferencii na Slovensku alebo v Čechách
 • Možnosť ďalšej spolupráce a osobného rozvoja

Súčasťou školenia je prezentovanie pripravovanej publikácie a webové aplikácie a získavanie podnetov na ich doplnenie a zlepšenie. Našim cieľom je zapojiť účastníkov školenia do tvorby a testovania finálnych pracovných materiálov (publikácia a webová aplikácia), ktoré môžu využiť lektori, pracovníci s mládežou a pedagógovia pri vzdelávaní.

Témy pripravovaného školenia:

 • kritické myslenie
 • mediálna gramotnosť
 • online bezpečnosť
 • digitálne občianstvo
 • neformálne vzdelávanie

Termíny medzinárodného školenia (potrebné zúčastniť sa oboch termínov):

 • 7.–10. 10. 2020, Slovensko (Stredné Slovensko – pravdepodobne okolie Liptovského Mikuláša)
 • 25.–28. 11. 2020, Česko (Brno alebo okolie)

Požiadavky na účastníkov:

 • vek minimálne 18 rokov
 • účasť na oboch školeniach
 • záujem o témy školenia (mediálna gramotnosť, kritické myslenie, online bezpečnosť, digitálne občianstvo)
 • výhodou sú lektorské zručnosti alebo záujem o rozvoj lektorských zručností
 • vedenie aspoň jedného workshopu pre mladých ľudí po absolvovaní školenia (budú prebiehať do novembra 2020)

V prípade záujmu o účasť na školení nás kontaktujte emailom na: lubos (zavináč) cenef (bodka) sk

Pozvánka: SK_PDF_letak_vzdelavanie

 

 

 


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %

IUVENTA a CeNef podpísali Memorandum o spolupráci

0 0
Read Time:1 Minute, 21 Second

Sme radi, že práve Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania sa stalo partnerom pre IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a potvrdilo to podpisom Memoranda o spolupráci.

Ako je uvedené v tlačovej správe na stránke: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/iuventa-a-cenef-podpisali-memorandum-o-spolupraci.alej?ind=

 

V Memorande sa organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania dohodli na vzájomnej spolupráci s cieľom vytvárať vzorový model spolupráce medzi verejnou inštitúciou a mimovládnou organizáciou, ktorá má viesť k podpore, rozvoju a uznaniu neformálneho vzdelávania mladých ľudí, aby sa mohli lepšie uplatniť na trhu práce a aj v občianskom živote.

Generálny riaditeľ IUVENTY Róbert Hronský uviedol: “Aby čo najväčšie množstvo mladých ľudí bolo schopné nadobudnúť potrebné kompetencie pre život, je spolupráca v sektore neformálneho vzdelávania kľúčová. Sme nesmierne radi, že sa CeNef, s uznávanými odborníkmi neformálneho vzdelávania s bohatými skúsenosťami, rozhodol pre formalizáciu našej vzájomnej spolupráce. Budeme sa tešiť na naše spoločné iniciatívy v tomto sektore.“

„K podpisu Memoranda sme pristúpili aj z dôvodu, že sme presvedčení o tom, že práve mladí ľudia, ktorí okrem formálneho, klasického školského vzdelávania absolvujú počas svojho štúdia aj rôzne školenia, tréningy, kurzy, workshopy, alebo medzinárodné mládežnícke výmeny vedené neformálnymi metódami, si rozvinú tzv. sociálne zručnosti. Práve neformálnym vzdelávaním získajú schopnosť pracovať v tíme, efektívne komunikovať, byť empatickí, prezentovať, či rozprávať pred publikom. A práve preto, ak môžeme priložiť ruku k dielu, radi budeme participovať na dobrej veci.“ uzavrel dôvod podpisu Memoranda Ľuboš Marcinek, riaditeľ CeNef.

Na fotografii: Ľuboš Marcinek, riaditeľ CeNef

 

Bližšie informácie o oblastiach spolupráce môžete nájsť aj na stránke: https://www.pracasmladezou.sk/index.php/partneri-iuventy/


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %

Informačné a vzdelávacie materiály

0 0
Read Time:45 Second

Väčšina z nás v aktuálnej situácií presunula svoju hlavnú činnosť a miesto pôsobenie do domáceho prostredia. Ani my sme nepoľavili a stále pracujeme na nových veciach. Keďže aj my zodpovedne pristupujeme k aktuálnej situácií, zdržiavame sa primárne v domácom prostredí.

Aktuálna situácia nám neumožňuje ísť priamo k vám, preto sme sa rozhodli zdieľať s vami aspoň niektoré materiály, ktoré sme pripravili v rámci našich vzdelávaní, a ktoré viete využiť aj vy pri vašom osobnom rozvoji a vzdelávaní.

Veríme, že vám aj tieto materiály  poskytnú aspoň základný prehľad o niektorých témach, ktorým sa aj my venujeme 🙂

Infoleták (Bezpečne online): (Ne)bezpečne v Sieti

Pexeso farebné (pojmy bezpečne online): pexeso_pojmy_farebne

Pexeso biele (pojmy bezpečne online): pexeso_pojmy_biele

Infoleták (Kritické myslenie): Infoletak_krit_mysl_do_praxe

Príručka ((Ne)bezpečne v sieti): publikácia (Ne)bezpečne v sieti

Infoleták (Karierové poradenstvo): karierove_poradenstvo

 

Prajeme veľa zdaru a držte sa v zdraví 🙂

 

 


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %

Konferencia: IUVENTA EMPOWERs REGIONs – Prešov

0 0
Read Time:1 Minute, 26 Second

Po úspešnej konferencii „EMPOWER – no uznaj“, ktorá sa konala v Bratislave, sa toto jedinečné podujatie dostáva aj do Prešovského kraja.
Regionálna konferencia „IUVENTA EMPOWERs REGIONs – Prešov“ zameraná na uznávanie prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou sa uskutoční v utorok, 17. marca. 2020 v čase od 09:00 – 15:00 v Prešove.
Konferenciu organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pod záštitou Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Partnermi podujatia sú CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania a RMPK – Rada mládeže Prešovského kraja.

Cieľom konferencie je zviditeľňovanie témy neformálneho vzdelávania a prepájanie všetkých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie má hrať dôležitú úlohu pri výchove a príprave mladej generácie na uplatnenie sa v živote. Za týmto účelom oslovujeme dôležitých aktérov v práci s mládežou v Prešovskom kraji (zástupcov samosprávy, zamestnávateľov, mládežníckych organizácií, škôl, lektorov, MVO a pod.), aby sa stali signatármi Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a pozývame ich k spolupráci pri vytváraní príležitostí na kvalitnejší život mladých ľudí.

Miesto konania: Konferenčná sála ZOC Koral, Vihorlatská 2/C, Prešov

Táto regionálna konferencia v Prešove svojim obsahom nadväzuje na celoslovenskú konferenciu „Empower – no uznaj“, ktorá sa uskutočnila 11.12.2019 v Bratislave. Počas nej podpísalo Deklaráciu ďalších  25 nových signatárov .

 

Na podujatie sa prosím zaregistrujte prostredníctvom online registračného FORMULÁRA.

Registrácia je otvorená do 10.03.2020, prípadne do naplnenia kapacity podujatia. Za organizáciu sa konferencie môžu zúčastniť 2 zástupcovia (pričom je potrebné, aby sa každý registroval osobitne).

Detailný program konferencie bude zaslaný zaregistrovaným a potvrdeným účastníkom konferencie.

Veríme, že nás potešíte Vašou prítomnosťou.

Pozvánka: Poster_IUVENTA EMPOWERS PREŠOV

Kontakt na organizátora:

Mgr. Soňa Štefančíková, IUVENTA – regionálna koordinátorka pre Prešovský kraj

Mobil: +421 917 402 522

E-mail: sona.stefancikova@iuventa.sk


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %

Medzinárodný projekt o kritickom myslení, mediálnej gramotnosti a digitálnom občianstve: ponuka vzdelávania

0 0
Read Time:1 Minute, 31 Second

Projekt zameraný na mediálnu gramotnosť, kritické myslenie, digitálne občianstvo a online bezpečnosť ponúka možnosť zúčastniť sa dvojfázového medzinárodného školenia.

Vzdelávanie prebehne na Slovensku a v Čechách v apríly a v júny 2020. Ak vás téma zaujíma, vyhovujú vám termíny a spĺňate kritéria a účastníka uvedené nižšie, môžete sa prihlásiť emailom na lubos@cenef.sk

Čomu se v projekte venujeme?

 • tri organizácie (AMO, CeNef, digiQ), dve krajiny (ČR, SK), jeden projekt
 • píšeme publikáciu o mediálnej gramotnosti, kritickom myslení, digitálnom občianstve a bezpečnom správaní na internete
 • vyvíjame aplikáciu na rozvoj kritického myslenia
 • výstupy sú určené pre lektorov a pedagógov ako podklady na vzdelávanie

Čo ponúkame:

 • dvojfázové školenie v Čechách a na Slovensku
 • získanie skúseností s technikami neformálneho vzdelávania
 • podklady do výuky
 • získanie lektorských skúseností
 • medzinárodný certifikát Youthpass
 • hradené ubytovanie, stravu, cestovné náklady, poistenie
 • možnosť zúčastniť sa na záverečnej konferencii na Slovensku alebo v Čechách
 • Možnosť ďalšej spolupráce a osobného rozvoja

Súčasťou školenia je prezentovanie pripravovanej publikácie a webové aplikácie a získavanie podnetov na ich doplnenie a zlepšenie. Našim cieľom je zapojiť účastníkov školenia do tvorby a testovania finálnych pracovných materiálov (publikácia a webová aplikácia), ktoré môžu využiť lektori, pracovníci s mládežou a pedagógovia pri vzdelávaní.

Témy pripravovaného školenia:

 • kritické myslenie
 • mediálna gramotnosť
 • online bezpečnosť
 • digitálne občianstvo
 • techniky neformálneho vzdelávania

Termíny medzinárodného školenia (potrebné zúčastniť sa oboch termínov):

 • 15.–18. 4. 2020, Slovensko (Stredné Slovensko – pravdepodobne oklie Liptovského Mikuláša)
 • 3.–6. 6. 2020, Česko (Brno alebo okolie)

Požiadavky na účastníkov:

 • vek minimálne 18 rokov
 • účasť na oboch školeniach
 • záujem o témy školenia (mediálna gramotnosť, kritické myslenie, online bezpečnosť, digitálne občianstvo)
 • výhodou sú lektorské zručnosti alebo záujem o rozvoj lektorských zručností
 • vedenie aspoň jedného workshopu pre mladých ľudí po absolvovaní školenia (budú prebiehať do novembra 2020)

V prípade záujmu o účasť na školení nás kontaktujte emailom na: lubos (zavináč) cenef (bodka) sk

Pozvánka: SK_PDF leták

 

 

 


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %