Kategória: Nezaradené

Posted on: 4. novembra 2016 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

„V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“ – stretnutie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich

Učíme ich, ako sa nestratiť. Učíme ich zážitkom. Dajme o sebe vedieť viac. Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania spolupracuje v rámci projektu „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“, so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR. Na východnom Slovensku pripravujeme neformálne stretnutie pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich z Prešovského a Košického kraja. Príďte a využite priestor na otvorenú komunikáciu, zistite, čo, kto a ako robí, spojte svoje…

Posted on: 19. októbra 2016 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Bez nenávisti na internete – noví multiplikátori z východného Slovenska

7.10. – 9.10.2016 sa ďalší aktívni mladí ľudia a pracovníci s mládežou z Prešovského a Košického kraja zapojili  do No Hate kampane a zlepšili si zručnosti pri vedení aktivít podporujúcich toleranciu, kritické myslenie a využívanie nástrojov internet governance. Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania zrealizovali začiatkom októbra v Poprade – Spišskej Sobote školenie pre multiplikátorov v rámci kampane „Bez nenávisti na internete“ na tému No…

Posted on: 20. septembra 2016 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Kurz „Projektový manažment“

Naši lektori v školskom roku 2016/2017 odštartovali už tretí rok vzdelávania projektového manažmentu na stredných školách. Pri plánovaní obsahovej náplne sme zohľadňovali aktuálne požiadavky, ktoré si vyžaduje trh práce, ale ktoré budu vedieť absolventi uplatniť aj v bežnom živote. Našim zámerom bolo, aby účastníci poznali projektový cyklus a naučili sa projektovo myslieť. Pridanou hodnotou pre účastníkov kurzu je aj rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, ale aj tímovej práce, ktorú účastníci…

Posted on: 13. septembra 2016 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Školenie multiplikátorov – No Hate Speech Movement Rady Európy

Inštitút neformálneho vzdelávania a Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania  s podporou .: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR :.  v rámci .: Kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete“ :.  Vás prizývajú k účasti na školení multiplikátorov   No Hate Speech Movement Rady Európy Dátum: 7. – 9. október 2016 Miesto: Poprad – Spišská Sobota, Penzión Apropo   Cieľom projektu je zvýšiť kapacity organizácií a neformálnych skupín zapojených do…