Ponúkame Vám jedinečnú publikáciu (Ne)bezpečne v sieti – Manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore.
Obsah tejto publikácie vznikol vďaka grantovému programu Erasmus+, cez ktorý bol podporený projekt (Ne)bezpečne v sieti. Tím odborníkov a odborníčok pripravili túto výnimočnú publikáciu, ktorá je  určená hlavne mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou a pedagógom, ktorí chcú preniesť neformálne vzdelávanie do škôl, organizácií a inštitúcií. Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných blokov. Blok teoretických informácií a blok aktivít a metodických materiálov. Celá publikácia je doplnená autorskými ilustráciami od autorky Ľudmily Letkovskej Poníkovej.
Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol. Každá kapitola obsahuje postrehy a názory autorov, ale aj informácie z odbornej literatúry. Kapitoly v teoretickej časti:

 

  • Mediálna gramotnosť: Úvodná kapitola do problematiky, poukazuje na dôležitosť spracovania informácií a faktory, ktoré na nás vplývajú.
  • Kritické myslenie: Zameriava sa na vysvetlenie pojmu kritické myslenie, nutnosť jeho používania. V kapitole sa venujeme aj argumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou témy kritické myslenie.
  • Bezpečne online: Kapitola poukazuje na nástrahy, s ktorými sa v online prostredí môžeme stretnúť. Aké situácie pri využívaní internetu môžu nastať a na čo si dávať pozor.
  • Digitálne občianstvo: Kapitola odhaľuje pre mnohých nový pojem „Digitálne občianstvo“. Vysvetľuje, čo to je, a ktorých oblastí správania v online prostredí sa týka.

Táto publikácia má poskytnúť základné informácie o témach, poukázať na najdôležitejšie oblasti, s ktorými tieto témy súvisia, ale hlavne teoretický základ, ktorý budete následne vedieť využívať pri práci s mládežou a vedení aktivít, ktoré sú obsiahnuté v ďalšom bloku publikácie.Druhá časť publikácie obsahuje metodické materiály a aktivity pre rozvoj kompetencií mladých ľudí v témach: mediálna gramotnosť, kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo. Keďže pri aplikovaní týchto aktivít sa využívajú metódy a techniky neformálneho vzdelávanie, v úvode tejto časti sú zhrnuté základné informácie o neformálnom vzdelávaní, čím sa vyznačuje a ako ho aplikovať v práci s mládežou.V úvode každej aktivity je uvedená základná charakteristika tak, aby čitateľ hneď vedel, či táto aktivita je vhodná pre vzdelávanie, ktoré chce realizovať.Aktuálne je publikácia dostupná v slovenskom jazyku.
Publikácia v slovenskom jazyku je k dispozícií na stiahnutie:
Stiahnuť publikáciu SK. Publikácia v českom jazyku je k dispozícií na stiahnutie: Stiahnuť publikáciu CZ. Publikácia v anglickom jazyku je k dispozícií na stiahnutie: Stiahnuť publikáciu EN. Pre tých, ktorí preferujú tlačenú verziu publikácie, máte možnosť si ju objednať cez objednávkový formulár na stránke:Okrem publikácie je v tlačenej podobe k dispozícií aj pexeso a metodické listy s autorskými ilustráciami.

Základné informácie o tlačenej verzii publikácie:

Názov: (Ne)bezpečne v sieti – Manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore
Formát: A4
Počet strán: 230
Tlač: čiernobiela
Autori: Ján Smatana, Júlia Balážová, Matej Baláž, Lenka Eliáš Čuchtová, Dagmara Verešpejová, Filip Sommer, Michaela Trnková, Andrea Cox, Jarmila Tomková
Ilustrácie: Ľudmila Letkovská Poníková
Korektúra: Katarína Pirohová
Vydavateľ: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef), Prešov
Rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-570-3376-9

Objednať publikáciu a metodické materiály v tlačenej podobe

Ukážky z publikácie: