Rok: 2019

 • Účasť na konferencii „EMPOWER – no uznaj“

  Dňa 11. decembra 2019 sa v Bratislave v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnila konferencia “Empower – no uznaj” s cieľom obnoviť medzisektorovú spoluprácu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vychádzajúcej z podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania, ktorá bola spojená s predstavením príkladov dobrej praxe a oceňovaním ukážkových subjektov a projektov podporujúcich neformálne vzdelávanie. […]

  READ MORE
 • Stretnutie aktérov práce s mládežou v rámci Prešovského samosprávneho kraja

  Krajské sieťovacie stretnutie sa uskutoční v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže v rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže, ktorý realizuje Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo a Radou mládeže Slovenska. TERMÍN, ČAS A MIESTO KONANIA: 04.12.2019 (streda) od 10:00 hod. do 15:00 hod. Centrum pre podporu […]

  READ MORE
 • Erasmus+ : Ponuky najbližších školení

  Europeer Training Course na Slovensku   Termín: 12.-17. 11. 2019, Piešťany Uzávierka prihlášok: 4. október 2019 Informácie: Školenie je určené pre mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili projektov Eurasmus+: Mládež v Akcii, alebo Európsky zbor solidarity, a chcú sa o svoje skúsenosti podeliť so svojimi rovesníkmi. Cieľom školenia je pripraviť účastníkov na zapojenie sa do siete EuroPeers. EuroPeers sú […]

  READ MORE
 • Mladí lámu ľady 2019 – Letný kemp národnostných menšín

  V dňoch 26. – 30.08.2019 realizujeme na Sigorde pri Prešove v spolupráci s TANDEM, n.o., Komárno Letný kemp národnostných menšín, ktorého sa zúčastnia mladí ľudia z Banskobystrického, Nitrianskeho a Prešovského samosprávneho kraja maďarskej, rómskej a rusínskej národnosti. Cieľom tohto podujatia je prispieť k lámaniu bariér, stereotypov a predsudkov medzi národnostnými menšinami navzájom.   Letný kemp národnostných menšín je realizovaný v […]

  READ MORE
 • Projekt Erasmus + „(Ne)bezpečne v sieti“ v skratke

  Od 1. marca 2019 pracujeme spolu s Digitálnou inteligenciou (digiQ)  a Asociáciou pro medzinárodní otázky, z.s. (AMO, Česká republika) na spoločnom projekte (Ne)bezpečne v sieti, ktorého cieľom je okrem iného aj príprava metodickej príručky pre pracovníkov s mládežou ku kritickému mysleniu a jeho aplikácii na internete.  AMO vytvára priestor pre realizáciu ideí a myšlienok na […]

  READ MORE
 • Program Škola bez nenávisti (my sme boli jeho súčasťou)

  Organizácia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR oficiálne spustila v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník programu pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete”, a ktorá bola v roku 2017 ukončená. […]

  READ MORE
 • Aj my sme súčasťou siete Eurodesk

  Cieľom našej organizácie nie je len vzdelávať cez metódy a techniky neformálneho vzdelávania a prepájať odborníkov v tejto oblasti. V našom záujme je aj sledovať trendy, mať prehľad o príležitostiach pre mladých, a vedieť poskytnúť relevantné informácie mladým ľuďom, ich rodičom a pracovníkom s mládežou. Jednou z možností ako mať prehľad o dianí, mať prístup k potrebným informáciám a rozvíjať sa v tejto oblasti, je spolupráca […]

  READ MORE
 • Projekt: (Ne)bezpečne v sieti Erasmus +

  Názov: (Ne)bezpečne v sieti Realizátor: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) Partneri: Digitálna inteligencia Asociácia pro medzinárodní otázky, z.s.   Trvanie: 1.3.2019 – 31.8.2021 Miesto realizácie: Slovenská republika a Česká republika   Stručná charakteristika: Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ reflektuje na aktuálne potreby spoločnosti a zamestnávateľov. Jeho cieľom je cez inovatívne intelektuálne výstupy podporiť informovanosť o […]

  READ MORE
 • Je čas (IN)formovať

  Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania spolupracuje s eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, územie Východ na ďalšom vzdelávacom podujatí v rámci projektu „Je čas (IN)formovať“. Tentoraz organizuje ďalšiu minikonferenciu zameranú na schopnosť kritický myslieť a vedieť správne pracovať s informáciami, ktoré sa k nám dostávajú predovšetkým prostredníctvom médií, internetu či sociálnych sieti. Podujatie sa uskutočni […]

  READ MORE
 • OKRÚHLY STÔL K INKLÚZII V PRÁCI S MLÁDEŽOU – Košice

  Občianske združenie A-CENTRUM v rámci projektu Cesty k inklúzii II – Nástroje pre inkluzívne aktivity, podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 -2020, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) Vás pozýva na Okrúhly stôl k inklúzii v práci s mládežou Chcete sa […]

  READ MORE