Projekt Kritické myslenie do praxe: Kritické myslenie do praxe

Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “programy pre mládež 2014 – 2020”, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a za finančnej podpory nadácie ESET.

 


Projekt (Ne)bezpečne v sieti: (Ne)bezpečne v sieti

Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “programy pre mládež 2014 – 2020”, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a za finančnej podpory nadácie ESET.

 


(Ne)bezpečne v sieti – pilotný projekt cez Nadáciu Orange