Rok: 2019

  • OKRÚHLY STÔL K INKLÚZII V PRÁCI S MLÁDEŽOU

    Občianske združenie A-CENTRUM v rámci projektu Cesty k inklúzii II – Nástroje pre inkluzívne aktivity, podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 -2020, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) Vás pozýva na OKRÚHLY STÔL K INKLÚZII V PRÁCI S MLÁDEŽOU Chcete […]

    READ MORE