Cieľom našej organizácie nie je len vzdelávať cez metódy a techniky neformálneho vzdelávania a prepájať odborníkov v tejto oblasti. V našom záujme je aj sledovať trendy, mať prehľad o príležitostiach pre mladých, a vedieť poskytnúť relevantné informácie mladým ľuďom, ich rodičom a pracovníkom s mládežou. Jednou z možností ako mať prehľad o dianí, mať prístup k potrebným informáciám a rozvíjať sa v tejto oblasti, je spolupráca so sieťou Eurodesk. Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania je súčasťou Eurodesk-u a členovia našej organizácie fungujú ako multiplikátori Eurodes-u.

 

Čo to je ten Eurodesk?

Eurodesk je medzinárodná nezisková asociácia založená v roku 1990. Ako podporná organizácia k programu Erasmus+. Eurodesk prináša dostupné a komplexné informácie o vzdelávacích mobilitách pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Eurodesk zároveň vytvára informačnú sieť, ktorá spája vyše tisíc mládežníckych expertov v 36 krajinách sveta, s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o vdelávacích mobilitách a povzbudiť ich k aktívnemu občianstvu.

Eurodesk pridáva a aktualizuje obsah na Európskom portáli pre mládež, a tiež na tomto portáli odpovedá na otázky.

Súčasťou Eurodesk-u je vyše 1000 poskytovateľov informácii o mládeži, takzvaných “multiplikátorov”, ktorými sú regionálne alebo miestne organizácie pracujúce s mladými ľuďmi (vrátane našej organizácie a našich členov 🙂 ).

 

Čo riešia multiplikátori?

Jednu z najdôležitejších úloh v štruktúre Eurodesku plnia práve multiplikátori, ktorí udržiavajú priami kontakt s mladými ľudmi prostredníctvom eventov a kampaní, ktoré sami organizujú. Multiplikátori teda informujú priamo mladých ľudí o príležitostiach v Eurodesku a poskytujú poradenstvo.

 

Pár fotiek z podujatí, na ktorých sme spolupracovali ako členovia siete Eurodesk nájdete v našej galérií: Galéria