Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania spolupracuje s eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, územie Východ na ďalšom vzdelávacom podujatí v rámci projektu „Je čas (IN)formovať“.

Tentoraz organizuje ďalšiu minikonferenciu zameranú na schopnosť kritický myslieť a vedieť správne pracovať s informáciami, ktoré sa k nám dostávajú predovšetkým prostredníctvom médií, internetu či sociálnych sieti.

Podujatie sa uskutočni 28.3.2019 v čase od 09:00 do 12:30 hod. v priestoroch GTF PU v Prešove aula A1.

Plagát: plagát-Minikonferencia