Občianske združenie A-CENTRUM v rámci projektu Cesty k inklúzii II – Nástroje pre inkluzívne aktivity, podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 -2020, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) Vás pozýva na

Okrúhly stôl k inklúzii v práci s mládežou

Chcete sa dozvedieť praktické informácie o inklúzii? Chcete zistiť, ako môžete do svojej činnosti zakomponovať prvky, ktoré znížia bariéry pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením k tomu, aby sa mohli zapojiť do Vašich aktivít? Ste organizácia, ktorá sa učí a je založená na hodnotách príležitostí pre všetkých? Ste mladí ľudia, ktorí majú záujem o to ako obohatiť svoje okolie vlastnými aktivitami? Máte skúsenosti v práci s mladými ľuďmi s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia a máte záujem sa o ne podeliť?

Kedy: 06. marca 2019 (09:00 – 14:00 hod.)

Kde: Hostel Barno, Tolstého 22, Košice

 

Program okrúhleho stola:

 1. Úvod, predstavenie projektu.
 2. Pár slov o inklúzii – definovanie východísk – Viera Hincová, A Centrum, autorka a garantka projektu.
 3. Práca v malých skupinách: definovanie vonkajších a vnútorných bariér v práci s mládežou so ZP – facilitátori.
 4. Prestávka na obed.
 5. Práca v malých skupinách: definovanie nástrojov na prekonávanie bariér.
 6. Zhrnutie a záver, ďalšie kroky.

 

Účastníci okrúhlych stolov: 

 • Členovia a predstavitelia mládežníckych organizácií v regióne.
 • Členovia mládežníckych parlamentov, žiackych školských rád, žiaci a študenti, mladí ľudia.
 • Predstavitelia samospráv.
 • Členovia a odborníci z organizácií pracujúcich so zdravotne znevýhodnenou mládežou – telesne a zmyslovo postihnutými, s chronickými ochoreniami, intelektovým znevýhodnením, vývinovými poruchami, poruchami učenia a správania.
 • Pracovníci s mládežou, vychovávatelia, pedagógovia.
 • Školitelia.
 • Dobrovoľníci.

 

Svoju účasť potvrďte, prosím, do  01. marca na tomto linku: goo.gl/forms/XL2VCDTCvrGIIQ7u2

 

Cieľom stretnutia je identifikovať možnosti a postupy, ktoré otvoria mladým ľudom so zdravotným znevýhodnením prístup a možnosti bezproblémového zapojenia sa do aktivít pre mládež v rôznych oblastiach života, záujmovej činnosti, participácii, dobrovoľníctva a podobne.

Vo svojej praxi si bežné organizácie, pracujúce s mladými ľuďmi, často neuvedomia, že hoci sa cítia byť otvorení pre všetkých mladých ľudí, môžu existovať praktické prekážky, ktoré mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením bránia sa do týchto aktivít zapojiť.

V našom projekte sa zameriavame na praktické kroky, ako urobiť aktivity pre mládež naozaj inkluzívnymi a pozývame Vás stať sa súčasťou tohto procesu.

 

Okrúhle stoly sa uskutočnia vo všetkých krajoch na Slovensku.

Výstupom projektu bude praktická príručka pre organizácie, pracujúce s mládežou, ktorá bude obsahovať zoznam krokov a tipov ako urobiť podujatia a aktivity prístupnými pre mladých ľudí s  rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia, či už telesného, zmyslového alebo s problémami v oblasti učenia či duševného zdravia.

 

Kontaktná osoba za A-CENTRUM:

Mgr. Viera Hincová (0905 541 260, acentrum@yahoo.com, www.acentrum.net)

 • viedla sekciu Inklúzia na medzinárodnej konferencii Správa o mládeži 2018 – 2MB budúcností, organizovanej Iuventou. Problematike zdravotného znevýhodnenia, integrácie a inklúzie sa venuje 20 rokov ako psychologička, autorka a lektorka akreditovaných vzdelávaní v oblasti školstva, sociálnych služieb a práce s mládežou.

 

Kontaktná osoba za Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania:

Mgr. Ľuboš Marcinek (0905 543 509, lubos@cenef.sk, www.cenef.sk)