Publikácia (Ne)bezpečne v sieti – Manuál rozvoja kritického myslenia v online svete

Tím odborníkov a odborníčok pripravili túto výnimočnú publikáciu, ktorá je  určená hlavne mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou a pedagógom, ktorí chcú preniesť neformálne vzdelávanie do škôl, organizácií a vzdelávacích inštitúcií. Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných blokov. Blok teoretických informácií a blok aktivít a metodických materiálov.
Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol. Každá kapitola obsahuje postrehy a názory autorov, ale aj informácie z odbornej literatúry: 

  • Mediálna gramotnosť: Úvodná kapitola do problematiky, poukazuje na dôležitosť spracovania informácií a faktory, ktoré na nás vplývajú.
  • Kritické myslenie: Zameriava sa na vysvetlenie pojmu kritické myslenie, nutnosť jeho používania. V kapitole sa venujeme aj argumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou témy kritické myslenie.
  • Bezpečne online: Kapitola poukazuje na nástrahy, s ktorými sa v online prostredí môžeme stretnúť. Aké situácie pri využívaní internetu môžu nastať a na čo si dávať pozor.
  • Digitálne občianstvo: Kapitola odhaľuje pre mnohých nový pojem „Digitálne občianstvo“. Vysvetľuje, čo to je, a ktorých oblastí správania v online prostredí sa týka.

Detail: Publikácia

Cena: 20,00€

Objednať publikáciu


V prípade nejasností k objednávkam kontaktujte nás na čísle: 0908 061 739