Workshop "Nie je tím, ako tím!" 21.06.2019
Eurodesk 2019

Fotky z podujatí pre Eurodesk 🙂

Okrúhle stoly k inklúzii v práci s mládežou (spolupráca s A-CENTRUM)
Okrúhle stoly Kritické myslenie do praxe Svit
Konferencia Kritické myslenie do praxe 11.12.2018
Okrúhle stoly SOA Prešov 04.12.2018
Okrúhle stoly v Poprade
« 2 z 5 »