Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje... 16.11.2022

Druhá konferencia projektu s názvom (Ne)bezpečne v sieti pokračuje... ktorá sa konala v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Odborom školstva PSK.

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje... 15.11.2022

Prvá konferencia projektu s názvom (Ne)bezpečne v sieti pokračuje... ktorá sa konala v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU v Prešove.

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti: Tatranská Lesná 11.10.2021

Druhá z konferencií v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti. Tentokrát na Slovensku v Tatranskej Lesnej prebehla 11.10.2021.

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti: Brno 4.10.2021

Prvá z dvoch konferencií realizovaných v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti. Konferencia v Brne bola realizovaná 4.10.2021 za spolupráce organizácií CeNef, digiQ a AMO.

Nadnárodné stretnutia (Ne)bezpečne v sieti

Pár fotiek z našich nadnárodných stretnutí v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti. Zapojené organizácie: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, Digitálna inteligencia, Asociace pro medzinárodní otázky

Konferencia „EMPOWER - no uznaj" 11.12.2019
Program Škola bez nenávisti

V školskom roku 2018/2019 bol pilotný ročník programu Škola bez nenávisti. Aj náš kolega bol členom expertnej skupiny, ktorý program zostavoval.

« 1 z 5 »