Kategória: Neformálne vzdelávanie

Posted on: 27. januára 2023 Posted by: cenef Comments: 0

Zážitkový seminár „Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu“ 9.2.2023

Akadémia veľkých diel v spolupráci s CeNef organizuje zážitkový seminár„Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu“. Cieľom podujatia je zažiťseminárovú výučbu, ktorá je postavená na práci s konkrétnym dielom(maľba, hudba, film, text), angažuje študenta do procesu vzdelávania avytvára dôverny priestor pre rozvoj charakteru učiteľa a študenta.Podujatie je určené pre všetkých pedagógov a organizácie, ktoré savenujú vzdelávaniu stredoškolskej mládeže.Termín a čas konania: 09.02.2023, 13:00 – 15:00 hod.Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, PrešovViac…

Posted on: 2. novembra 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Workshopy (Ne)bezpečne v sieti

Dátum realizácie: individuálne podľa dohody Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov / alebo v priestoroch záujemcu Cena: 69,-€/1 workshop (malá skupina) 99,-€/1 workshop (veľká skupina) Popis: Interaktívne workshopy sú určené pre žiakov základných škôl (prevažne pre 2. stupeň), pre žiakov stredných škôl, ale aj animátorov a mladých ľudí pôsobiacich v mládežníckych organizáciách (MVO, CVČ, a iné). Tieto vzdelávaco-zážitkové semináre pre mladých sú zamerané na rozvoj zručnosti potrebných pre prácu s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami.…

Posted on: 23. augusta 2022 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Multiplikačný seminár (Ne)bezpečne v sieti

Dátum realizácie: 25.10. 2023 v čase 8:30-13:30 Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov (v prípade záujmu viac ako 6 ľudí z 1 školy/org. po dohode i v priestoroch záujemcu) Cena: 15,-/1 účastník Popis: Seminár je určený pre učiteľov (pedagogických aj odborných zamestnancov), pracovníkov s mládežou  či mládežníckych vedúcich a animátorov, ktorý sa vo svojej praxi zaoberajú témami: kritické myslenie, bezpečne v online prostredí, práca s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami a pod. Seminár je zameraný  na to, ako…

Posted on: 28. júla 2021 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Pripravujeme príručku pre pracovníkov s mládežou a pedagógov „(Ne)bezpečne v sieti“.

Pripravovaná publikácia je jedným z výstupov projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený grantovým programom Európskej únie Erasmus+. Aj vďaka tejto podpore mohol tím odborníkov a odborníčok vytvoriť túto publikáciu, ktorá je určená mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale i pedagógom, ktorí chcú preniesť neformálne vzdelávanie aj do škôl. Publikácia je rozdelená do dvoch blokov: 1. Teoretické informácie a 2. Aktivity a metodické materiály. Teoretická časť Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol a…