Multiplikačný seminár (Ne)bezpečne v sieti

0 0
Read Time:1 Minute, 16 Second

Dátum realizácie: 12.09.2022 v čase 9:00-14:00 alebo 28.11.2022 v čase 9:00-14:00

Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov

(v prípade záujmu viac ako 6 ľudí z 1 školy/org. po dohode i v priestoroch záujemcu)

Cena: 25,-/1 účastník

Popis:

Seminár je určený pre učiteľov (pedagogických aj odborných zamestnancov), pracovníkov s mládežou  či mládežníckych vedúcich a animátorov, ktorý sa vo svojej praxi zaoberajú témami: kritické myslenie, bezpečne v online prostredí, práca s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami a pod. Seminár je zameraný  na to ako prakticky využívať v práci s mladými/v škole 2 nástroje:

 • Manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore
 • online webovú aplikáciu

Oba nástroje boli vytvorené skupinou expertov cez projekt (Ne)bezpečne v sieti. Prostredníctvom absolvovania seminára získa účastník informácie a praktické zručnosti ako multiplikovať tieto nástroje do školského vyučovania (priamo na vyučovacích hodinách), do krúžkovej činnosti, animátorských aktivít a pod.

Multiplikačný seminár je vedený prostredníctvom metód a techník neformálneho vzdelávania postaveného na zážitku a skúsenosti.

Organizačné informácie k semináru:
– trvanie 5 hodín (v blokoch),
– počet účastníkov na 1 seminár:

 • 8-15 osôb/2 lektori 
 • pre školy a inštitúcie je možné dohodnúť pri väčšom počet (od 6 osôb) záujemcov seminár na objednávku

– termíny sa dojednávajú individuálne telefonicky alebo emailom

Prihlásiť sa na seminár: prihlásiť sa

 
Bližšie informácie a objednanie workshopu:
Mgr. Dagmara Verešpejová
koordinátorka vzdelávania CeNef
Tel: 0908 061 739
Email: dada@cenef.sk

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Workshopy (Ne)bezpečne v sieti

0 0
Read Time:1 Minute, 23 Second

Dátum realizácie: individuálne podľa dohody

Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov / alebo v priestoroch záujemcu

Cena:

60,-/1 workshop (malá skupina – 1 lektor)

90,-/1 workshop (veľká skupina – 2 lektori)

Popis:

Interaktívne workshopy sú určené pre žiakov základných škôl (prevažne pre 2. stupeň), pre žiakov stredných škôl, ale aj animátorov a mladých ľudí pôsobiacich v mládežníckych organizáciách (MVO, CVČ, a iné). Tieto vzdelávaco-zážitkové semináre pre mladých sú zamerané na rozvoj zručnosti potrebných pre prácu s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami.

Cez priame aktivity workshopov si mladí majú možnosť uvedomiť si potrebu zodpovedne pristupovať k fungovaniu v online prostredí (internet, sociálne siete, online hry, nenávistne prejavy, komunikácia, práca s informáciami a identifikovanie dezinfomácii a hoaxov a pod.).

Workshopy sú vedené prostredníctvom metód a techník neformálneho vzdelávania postaveného na zážitku a skúsenosti.

Ponúkame 4 témy workshopov, z ktorých si záujemca/škola, inštitúcia môže vybrať, resp. naplánovať viacero workshopov na základe potreby:

 1. Kritické myslenie ako základná zručnosť mladého človeka
 2. Bezpečné online alebo ako sa vyznať v dojmoch a pojmoch online sveta
 3. Mediálna gramotnosť potrebná pri práci s informáciami
 4. Digitálna miernosť alebo ako využívam čas v online priestore

Organizačné informácie k workshopu:
– trvanie workshopu 90 min. (v dvoch 45 min. blokoch = 2 vyučovacie hodiny),
– počet účastníkov na 1 workshop:

 • 8-12 osôb/1 lektor  (malá skupina)
 • 12-24 osôb/2 lektori  (veľká skupina)

(pre školy odporúčame súbežne 2 workshopy pre 1 triedu, ktorá bude rozdelená do 2 skupiniek)

– termíny sa dojednávajú individuálne telefonicky alebo emailom

 
Bližšie informácie a objednanie workshopu:
Mgr. Dagmara Verešpejová
koordinátorka vzdelávania CeNef
Tel: 0908 061 739
Email: dada@cenef.sk

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Pripravujeme príručku pre pracovníkov s mládežou a pedagógov „(Ne)bezpečne v sieti“.

0 0
Read Time:2 Minute, 11 Second

Pripravovaná publikácia je jedným z výstupov projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený grantovým programom Európskej únie Erasmus+. Aj vďaka tejto podpore mohol tím odborníkov a odborníčok vytvoriť túto publikáciu, ktorá je určená mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale i pedagógom, ktorí chcú preniesť neformálne vzdelávanie aj do škôl.

Publikácia je rozdelená do dvoch blokov: 1. Teoretické informácie a 2. Aktivity a metodické materiály.

Teoretická časť

Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol a na jej písaní sa podieľalo viacero autorov, ktorí pochádzajú z rôznych pracovných oblastí. A tak je možné v rámci kapitol badať rôzne prístupy a štýly písania. Kapitoly okrem autorských textov obsahujú taktiež informácie z odbornej literatúry.

                Kapitoly:

 1. Mediálna gramotnosť Úvodná kapitola poukazuje na dôležitosť spracovania informácií a na faktory, ktoré na nás pri spracovávaní informácií vplývajú.
 2. Kritické myslenie – Zameriava sa na vysvetlenie pojmu kritické myslenie a dôležitosť jeho používania. Kapitola sa venuje aj argumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou témy kritické myslenie.
 3. Bezpečne online – Kapitola poukazuje na nástrahy, s ktorými sa v online prostredí môžeme stretnúť, aké situácie pri používaní internetu môžu nastať a na čo je potrebné dávať pozor.
 4. Digitálne občianstvo – Kapitola odhaľuje pre mnohých nový pojem „digitálne občianstvo“. Vysvetľuje daný pojem a pomenúva, ktorých oblastí správania v online prostredí sa týka.

Cieľom publikácie nie je poskytnúť podrobný popis problematiky či obsiahnuť všetky definície, ktoré s preberanými témami súvisia. Jej cieľom je podať základné informácie, poukázať na najdôležitejšie oblasti a predstaviť teoretický základ, z ktorého je možné vychádzať pri práci s mládežou a pri vedení aktivít, ktoré sú obsiahnuté v druhej časti publikácie (Aktivity).

Praktická časť – Aktivity

Druhá časť publikácie obsahuje praktické informácie a aktivity na rozvoj kompetencií mladých ľudí v témach: mediálna gramotnosť, kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo. V úvode nájdeme základné informácie o neformálnom vzdelávaní, čím sa vyznačuje a ako ho aplikovať v práci s mládežou. Za ním nasleduje zbierka aktivít, ktoré využívajú metódy neformálneho vzdelávania a sú zamerané na rozvoj kompetencií potrebných na prácu s uvedenými témami. V úvode každej aktivity je uvedená jej základná charakteristika tak, aby čitateľ vedel, či je táto aktivita vhodná pre vzdelávanie, ktoré chce realizovať.

Štruktúra aktivity: názov aktivity; témy, ktorých sa aktivita týka; odporúčaná veková kategória; počet účastníkov; čas trvania aktivity; metódy využívané počas vzdelávania; ciele aktivity.

Text publikácie obsahuje aj informácie prevzaté z odborných textov a ďalších materiálov, ktoré boli v týchto oblastiach publikované. Vzhľadom na charakter tejto príručky a v snahe sprostredkovať čo najprehľadnejší obsah boli priamo z textu vynechané odkazy na použité zdroje. Ich zoznam je následne uvedený za každou kapitolou.

Veríme, že aj vďaka publikácií získate veľa inšpiratívnych podnetov a nápadov pri práci s mládežou!     🙂

 


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %