Kategória: Konferencia TouchTheCulture

Posted on: 5. apríla 2023 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Záverečná konferencia „Dotknite sa kultúry“ (Touch the culture) 21.4.2023, Prešov

Pozývame Vás zažiť neformálnu a interaktívnu konferenciu, ktorá je záverečným podujatím medzinárodného projektu „Dotknite sa kultúry“. Konferencia má predstavovať priestor na podporu a šírenie myšlienok o kultúrno-umeleckých aktivitách a činnostiach ako aj význame a hodnote umenia a kultúry v životoch mladých ľudí. Zámerom konferencie je prezentovať výstupy projektu: publikácia a interaktívna aplikácia, ktoré majú byť podpornými a atraktívnymi nástrojmi pri práci s mládežou v oblasti umenia a kultúry. Konferencia je určená pre pracovníkov z kultúrno-umeleckého prostredia, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí ako aj…