Deň: 16. septembra 2021

Posted on: 16. septembra 2021 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Dotknite sa kultúry – stretnutia s mladými a pracovníkmi z oblasti kultúry

V náväzností na poslanie nášho združenia, kde  vytvárame: – PRÍLEŽITOSTI pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania – NÁSTROJ vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov, – PRIESTOR spájať skúsenosť, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania,   sa v rámci projektu Dotknite sa kultúry, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, snažíme nájsť priestor na…