Dotknite sa kultúry – stretnutia s mladými a pracovníkmi z oblasti kultúry

0 0
Read Time:1 Minute, 0 Second

V náväzností na poslanie nášho združenia, kde  vytvárame:

PRÍLEŽITOSTI pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania

NÁSTROJ vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov,

PRIESTOR spájať skúsenosť, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania,

 

sa v rámci projektu Dotknite sa kultúry, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, snažíme nájsť priestor na implementáciu neformálneho vzdelávania aj do oblasti kultúry a umenia 🙂

V spolupráci s našimi asociovanými partnermi realizujeme stretnutia s mladými ľuďmi a pracovníkmi pôsobiacimi v oblasti kultúry.

 

A čo teda chystáme? 🙂

1. Neformálne stretnutie s mladými – AKO MLADÍ ĽUDIA VNÍMAJÚ KULTÚRU A UMENIE A AKO BY BOLO MOŽNÉ KULTÚRU PRIBLÍŽIŤ A ZATRAKTÍVNIŤ MLADÝM ALE AJ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Kedy? 23.09.2021, 09:00 – 13:00

Kde? Galéria Caraffka (Prešov)

 

Prihlásiť na podujatie sa môžete cez: prihlásenie na neformálne stretnutie mladých

 

2. Neformálne stretnutie pracovníkov z oblasti kultúry – AKO MLADÍ ĽUDIA VNÍMAJÚ KULTÚRU A UMENIE A AKO BY BOLO MOŽNÉ KULTÚRU PRIBLÍŽIŤ A ZATRAKTÍVNIŤ MLADÝM ALE AJ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Kedy? 29.09.2021, 09:30 – 14:00

Kde? STROMORADIE (Prešov)

 

Prihlásiť na podujatie sa môžete cez: prihlásenie na neformálne stretnutie dospelých

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Pripravujeme príručku pre pracovníkov s mládežou a pedagógov „(Ne)bezpečne v sieti“.

0 0
Read Time:2 Minute, 11 Second

Pripravovaná publikácia je jedným z výstupov projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený grantovým programom Európskej únie Erasmus+. Aj vďaka tejto podpore mohol tím odborníkov a odborníčok vytvoriť túto publikáciu, ktorá je určená mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale i pedagógom, ktorí chcú preniesť neformálne vzdelávanie aj do škôl.

Publikácia je rozdelená do dvoch blokov: 1. Teoretické informácie a 2. Aktivity a metodické materiály.

Teoretická časť

Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol a na jej písaní sa podieľalo viacero autorov, ktorí pochádzajú z rôznych pracovných oblastí. A tak je možné v rámci kapitol badať rôzne prístupy a štýly písania. Kapitoly okrem autorských textov obsahujú taktiež informácie z odbornej literatúry.

                Kapitoly:

 1. Mediálna gramotnosť Úvodná kapitola poukazuje na dôležitosť spracovania informácií a na faktory, ktoré na nás pri spracovávaní informácií vplývajú.
 2. Kritické myslenie – Zameriava sa na vysvetlenie pojmu kritické myslenie a dôležitosť jeho používania. Kapitola sa venuje aj argumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou témy kritické myslenie.
 3. Bezpečne online – Kapitola poukazuje na nástrahy, s ktorými sa v online prostredí môžeme stretnúť, aké situácie pri používaní internetu môžu nastať a na čo je potrebné dávať pozor.
 4. Digitálne občianstvo – Kapitola odhaľuje pre mnohých nový pojem „digitálne občianstvo“. Vysvetľuje daný pojem a pomenúva, ktorých oblastí správania v online prostredí sa týka.

Cieľom publikácie nie je poskytnúť podrobný popis problematiky či obsiahnuť všetky definície, ktoré s preberanými témami súvisia. Jej cieľom je podať základné informácie, poukázať na najdôležitejšie oblasti a predstaviť teoretický základ, z ktorého je možné vychádzať pri práci s mládežou a pri vedení aktivít, ktoré sú obsiahnuté v druhej časti publikácie (Aktivity).

Praktická časť – Aktivity

Druhá časť publikácie obsahuje praktické informácie a aktivity na rozvoj kompetencií mladých ľudí v témach: mediálna gramotnosť, kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo. V úvode nájdeme základné informácie o neformálnom vzdelávaní, čím sa vyznačuje a ako ho aplikovať v práci s mládežou. Za ním nasleduje zbierka aktivít, ktoré využívajú metódy neformálneho vzdelávania a sú zamerané na rozvoj kompetencií potrebných na prácu s uvedenými témami. V úvode každej aktivity je uvedená jej základná charakteristika tak, aby čitateľ vedel, či je táto aktivita vhodná pre vzdelávanie, ktoré chce realizovať.

Štruktúra aktivity: názov aktivity; témy, ktorých sa aktivita týka; odporúčaná veková kategória; počet účastníkov; čas trvania aktivity; metódy využívané počas vzdelávania; ciele aktivity.

Text publikácie obsahuje aj informácie prevzaté z odborných textov a ďalších materiálov, ktoré boli v týchto oblastiach publikované. Vzhľadom na charakter tejto príručky a v snahe sprostredkovať čo najprehľadnejší obsah boli priamo z textu vynechané odkazy na použité zdroje. Ich zoznam je následne uvedený za každou kapitolou.

Veríme, že aj vďaka publikácií získate veľa inšpiratívnych podnetov a nápadov pri práci s mládežou!     🙂

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

(Ne)bezpečne v sieti: chystáme niečo veľké :)

0 0
Read Time:1 Minute, 16 Second

Máme za sebou takmer dva a pol roka práce v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený z programu Európskej únie Erasmus+.

Tento projekt bol pre nás nová výzva so zaujímavými a veríme, že aj prínosnými úlohami a aktivitami. Naša organizácia Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania v spolupráci s partnermi Digitálna inteligencia a Asociace pro medzinírodní otázky naďalej (aj počas leta) pracujú na ich realizácií a napĺňaní cieľov.

Už v októbri by sme vám chceli predstaviť to, čo sa nám v rámci projektu podarilo vytvoriť, ale aj ponúknuť zaujímavé informácie od odborníkov k témam, ktorým sme sa počas projektu venovali.

 

Čo pre vás pripravujeme?

Dve odborné konferencie s medzinárodnou účasťou.

 

Kedy a kde?

4.10.2021 – Brno (CZ)

11.10.2021 – Tatranská Lesná (SK)

 

Na čo sa môžete tešiť?

 • predstavenie intelektuálnych výstupov, ktoré sme počas projektu vytvorili (publikácia a interaktívna webová aplikácia)
 • diskusie a workshopy s odborníkmi na témy kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečne online a digitálne občianstvo
 • príjemné a inšpiratívne stretnutia
 • a mnoho iného … 🙂

 

Viac informácií o konferenciách, ako aj inštrukcie k prihláseniu na konferencie vám včas poskytneme na našich stránkach, facebooku ako aj na stránke projektu www.myslim.eu

Nezabudnite si preto rezervovať termíny na naše konferencie 4.10.2021 v Brne a 11.10.2021 v Tatranskej Lesnej.

Prihlásiť na konferencie sa môžete cez stránku: prihlásenie na konferencie

 

Tešíme sa na vás 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt (Ne)bezpečne v sieti je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+

 

 

Pozvánka:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Projekt – Dotknite sa kultúry

0 0
Read Time:2 Minute, 18 Second

Názov: Dotknite sa kultúry

Koordinátor projektu: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (Slovenská republika)

Partneri:

Hnutí Brontosaurus  (Česká republika)

„CZAJNIA“ association (Poľsko)

 

Asociovaní partneri:

STROMORADIE s.r.o.(Prešov – Slovenská republika)

So Fine (Humenné – Slovenská republika)

Park kultúry a oddychu (Prešov – Slovenská republika)

 

Trvanie: 1.6.2021 – 31.5.2023

Miesto realizácie: Slovenská republika, Česká republika a Poľsko

 

Stručná charakteristika:

Projekt „Dotknite sa kultúry“ reflektuje na aktuálnu situáciu spôsobenú Covid-19, ale aj na dlhodobý stav klesajúceho záujmu o niektoré oblasti z kultúrno-umeleckého prostredia. Jeho cieľom je za účasti odborníkov z oblasti kultúry, umenia, neformálneho vzdelávania, práce s mládežou a IT vytvoriť intelektuálne výstupy na prezentovanie a rozvoj kultúrno-umeleckých činnosti.

Do projektu budú zapojení partneri a experti zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Počas realizácie projektu sa vytvoria dva intelektuálne výstupy a zrealizuje sa viacero vzdelávacích a multiplikačných podujatí.

Vytvorené intelektuálne výstupy:

 1. Interaktívna webová aplikácia – zábavno-vzdelávacia aplikácia pre oblasť kultúry a umenia, lokalizovaná do viacerých jazykov. Aplikácia bude pozostávať z dvoch častí návštevnícka a kurátorská. Návštevnícka časť aplikácie bude implementovaná ako hra, v ktorej budú môcť návštevníci zažiť neformálne vzdelávacie aktivity formou mini hier. Kurátorská časť slúži tvorcom kultúrneho podujatia/pedagógom vytvárať nové neformálne vzdelávacie aktivity v online prostredí ktoré následne budú slúžiť ako motivačný a vzdelávací prvok k podujatiu. Súčasťou tohto výstupu bude aj webový portál o projekte a témach projektu.
 2.  

 3. Metodická príručka – autorská príručka sumarizujúca možné prístupy k doplňujúcim aktivitám kultúrnych a umeleckých inštitúcii realizovaných metódami neformálneho vzdelávania, s možnosťou implementácie aj do prostredia formálneho a neformálneho vzdelávania. Manuál bude výstupom činnosti expertnej skupiny za rôzne oblasti kultúry, pričom sa budeme zameriavať predovšetkým na históriu, výtvarné umenie, divadlo, hudbu a literatúru, film a pod.). Časť aktivít v metodickej príručke bude poukazovať aj na možnosti využitia interaktívnej aplikácie.

Na disemináciu výsledkov, overenie výstupov v praxi a zbieranie podnetov bude realizované dvojfázové medzinárodné vzdelávacie podujatie pre účastníkov z kultúrno-umeleckého prostredia, pracovníkov s mládežou ale aj učiteľov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, ktorí sa týmto témam venujú. Následne budú realizované multiplikačné podujatia – workshopy, vo všetkých zapojených krajinách (minimálne po 7 podujatí v každej zapojenej krajine). Na týchto podujatiach budú multiplikované a využívané prístupy a nástroj, ktoré predstavujú intelektuálne výstupy projektu. V závere projektu budú realizované dve záverečné konferencie s medzinárodnou účasťou: jedna na Slovensku a jedna v Českej republike. Konferencie budú zameraná na prezentovanie výstupov a výsledkov projektu, informovanie o funkciách interaktívnej aplikácie, nadviazanie partnerstiev a spolupráce medzi účastníkmi z rôznych sektorov. Takto navrhnutý koncept projektu má zabezpečiť vytvorenie kvalitných výstupov, overených priamo v praxi, pripravených na ich využívanie a implementáciu a šírenie aj po ukončení projektu.

 

Informácie o projekte: Základné informácie


Partneri projektu:

 

 


Asociovaní partneri projektu:

 


 

 

 

Projekt „Dotknite sa kultúry“ je podporený z programu Európskej únie Erasmus+.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Chceš sa rozvíjať v oblastiach kritického myslenia a bezpečného internetu? Tak sa prihlás na naše školenie

0 0
Read Time:2 Minute, 15 Second

Deti a mladí ľudia čelia v online prostredí mnohým hrozbám. Podľa prieskumov sú ohrozené najmä kyberšikanovaním, nepravdivými správami, odcudzením osobných údajov, fotografií či sexuálnym obťažovaním. Tri slovenské a české mimovládne a neziskové organizácie preto pracujú na projekte, ktorý má deti pred týmito hrozbami uchrániť. Teraz hľadáme ľudí, ktorí nám v tejto misii pomôžu. Budeš to práve ty?

Hlavnými témami projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, sú:
– kritické myslenie,
– mediálna gramotnosť,
– digitálne občianstvo,
– bezpečnosť v online priestore.

V rámci projektu tvoríme internetovú webovú aplikáciu a tiež príručku. Interaktívna aplikácia spolu s webom bude slúžiť najmä ako zdroj informácií o týchto témach, používatelia si prostredníctvom aplikácie budú zlepšovať svoje kritické myslenie a argumentáciu. Vzdelávacia príručka, ktorá má podobný cieľ, bude doplnená o informácie, ako tieto témy rozvíjať a pracovať s nimi pri práci s deťmi a mládežou, zameraná bude najmä na techniky neformálneho vzdelávania.

Súčasťou projektu je aj dvojfázové medzinárodné školenie pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou, študentov či pedagógov, ktorých tieto témy zaujímajú, chcú ich ďalej rozvíjať a učiť o nich aj iných.
V rámci školení chceme poskytnúť naše vedomosti a skúsenosti účastníkom, ktorým nie je dianie v online svete ľahostajné. Pod vedením odborných lektorov sa môžeš naučiť, ako kriticky myslieť, ako pracovať s informáciami, ako sa v online priestore správať bezpečne a tiež, ako tieto informácie odovzdávať učiteľom a študentom po celom Česku a Slovensku.
Na školenia sa môže prihlásiť každý, kto má minimálne 18 rokov a zaujíma sa o témy súvisiace s mediálnou gramotnosťou a digitálnym občianstvom.
Podmienkou je účasť na oboch školeniach v termínoch 14.-17. apríla a 19.-22. mája 2021. Prvé školenie sa vzhľadom na aktuálne opatrenia bude konať online.

Prvá fáza vzdelávania bude prebiehať:
• Streda 14.4.2021: 15:00 – 19:00
• Štvrtok 15.4.2021: 9:00 – 12:30; 14:00 – 18:30
• Piatok 16.4.2021: 9:00 – 12:30; 14:00 – 18:30
• Sobota 17.4.2021: 9:00 – 14:00

Úlohou každého účastníka bude po absolvovaní školení zorganizovať aspoň jeden workshop pre mladých ľudí, ktorí bude súvisieť s témami projektu. V našom projekte chceme nielen informovať o témach kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a bezpečného využívania internetu, ale aj podporiť kvalitnú prácu s mládežou cez neformálne vzdelávanie, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti mladých ľudí.

Školenia sú bezplatné a prihlásiť sa na môžeš do 06.04.2021. Prihlásiť na vzdelávanie sa môžeš u našich koordinátorov vzdelávania.
Prešovský a Košický kraj:
Kontaktná osoba: Ľuboš Marcinek
Email: lubos@cenef.sk
Prihlásenie pre účastníkov z Prešovského a Košického kraja: shorturl.at/fghyJ

Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský kraj:
Kontaktná osoba: Natália Babicová
Email: natalia.babicova@digiq.sk.

Česká republika:
Kontaktná osoba: Michaela Trnková
Email: michaela.trnkova@amo.cz

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %