Deň: 20. septembra 2016

  • Kurz „Projektový manažment“

    Naši lektori v školskom roku 2016/2017 odštartovali už tretí rok vzdelávania projektového manažmentu na stredných školách. Pri plánovaní obsahovej náplne sme zohľadňovali aktuálne požiadavky, ktoré si vyžaduje trh práce, ale ktoré budu vedieť absolventi uplatniť aj v bežnom živote. Našim zámerom bolo, aby účastníci poznali projektový cyklus a naučili sa projektovo myslieť. Pridanou hodnotou pre […]

    READ MORE