Deň: 22. marca 2020

  • Informačné a vzdelávacie materiály

    Väčšina z nás v aktuálnej situácií presunula svoju hlavnú činnosť a miesto pôsobenie do domáceho prostredia. Ani my sme nepoľavili a stále pracujeme na nových veciach. Keďže aj my zodpovedne pristupujeme k aktuálnej situácií, zdržiavame sa primárne v domácom prostredí. Aktuálna situácia nám neumožňuje ísť priamo k vám, preto sme sa rozhodli zdieľať s vami […]

    READ MORE