Mesiac: marec 2020

  • IUVENTA a CeNef podpísali Memorandum o spolupráci

    Sme radi, že práve Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania sa stalo partnerom pre IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a potvrdilo to podpisom Memoranda o spolupráci. Ako je uvedené v tlačovej správe na stránke: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/iuventa-a-cenef-podpisali-memorandum-o-spolupraci.alej?ind=   V Memorande sa organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania dohodli na vzájomnej spolupráci s cieľom vytvárať […]

    READ MORE
  • Informačné a vzdelávacie materiály

    Väčšina z nás v aktuálnej situácií presunula svoju hlavnú činnosť a miesto pôsobenie do domáceho prostredia. Ani my sme nepoľavili a stále pracujeme na nových veciach. Keďže aj my zodpovedne pristupujeme k aktuálnej situácií, zdržiavame sa primárne v domácom prostredí. Aktuálna situácia nám neumožňuje ísť priamo k vám, preto sme sa rozhodli zdieľať s vami […]

    READ MORE