Deň: 23. augusta 2019

  • Mladí lámu ľady 2019 – Letný kemp národnostných menšín

    V dňoch 26. – 30.08.2019 realizujeme na Sigorde pri Prešove v spolupráci s TANDEM, n.o., Komárno Letný kemp národnostných menšín, ktorého sa zúčastnia mladí ľudia z Banskobystrického, Nitrianskeho a Prešovského samosprávneho kraja maďarskej, rómskej a rusínskej národnosti. Cieľom tohto podujatia je prispieť k lámaniu bariér, stereotypov a predsudkov medzi národnostnými menšinami navzájom.   Letný kemp národnostných menšín je realizovaný v […]

    READ MORE