Deň: 26. marca 2019

  • Je čas (IN)formovať

    Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania spolupracuje s eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, územie Východ na ďalšom vzdelávacom podujatí v rámci projektu „Je čas (IN)formovať“. Tentoraz organizuje ďalšiu minikonferenciu zameranú na schopnosť kritický myslieť a vedieť správne pracovať s informáciami, ktoré sa k nám dostávajú predovšetkým prostredníctvom médií, internetu či sociálnych sieti. Podujatie sa uskutočni […]

    READ MORE