Deň: 29. decembra 2018

  • Rok 2018 s kritickým myslením.

    Aj rok 2018 sa mimo iných aktivít a úloh niesol v duchu znižovania nenávistných prejavov a zvyšovania povedomia o kritickom myslení. Veľká časť našich aktivít bola v druhom polroku roka 2018 realizovaná ako súčasť projektu Kritické myslenie do praxe. Cez tento projekt sme zrealizovali sériu okrúhlych stolov pre vyše 300 mladých ľudí vo viacerých mestách […]

    READ MORE