Mesiac: december 2018

  • Kritické myslenie do praxe – vzdelávací materiál

    V rámci projektu „Kritické myslenie do praxe“ sme vytvorili aj metodický a vzdelávací materiál pre tému kritické myslenie a bezpečné využívanie internetu. Tento materiál viete využívať pri svojich aktivitách a inšpirovať sa ním aj pri návrhu vlastných vzdelávacích materiálov.   Podklady si môžete stiahnuť aj priamo z tejto stránky: Pexeso farebne: pexeso_pojmy_farebne Pexeso biele (kartičky […]

    READ MORE
  • Rok 2018 s kritickým myslením.

    Aj rok 2018 sa mimo iných aktivít a úloh niesol v duchu znižovania nenávistných prejavov a zvyšovania povedomia o kritickom myslení. Veľká časť našich aktivít bola v druhom polroku roka 2018 realizovaná ako súčasť projektu Kritické myslenie do praxe. Cez tento projekt sme zrealizovali sériu okrúhlych stolov pre vyše 300 mladých ľudí vo viacerých mestách […]

    READ MORE