Strategické dokumenty

Členovia nášho tímu sa zapájajú do prípravy rôznych strategických dokumentov, prípravy metodík a sú členovia expertných a odborných skupín.

Niektoré z našich aktivít:

   – Zapájanie sa do prípravy akčných plánov ku Stratégií Prešovského samosprávneho kraja pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025
   – Členovia hodnotiacej komisie pre Karpátsku nadáciu v rámci grantových programov
   – Spolupráca pri príprave a testovaní metodík v rámci projektu „COOLtúra v myslení“
   – Členovia viacerých medzirezortných expertných skupín v oblasti vzdelávania a dobrovoľníctva
   – Členovia pracovnej skupiny v rámci projektu Moderné centrum (projekt realizovala Asociácia Centier voľného času SR)

A mnoho iných odborných pracovných stretnutí a aktivít…