Pexeso

Pexeso – hra pre malých aj veľkých.
Jedná sa o sadu 15 dvojíc, kde hráči hľadajú dvojice: pojem z online priestoru a definíciu k nemu. Pexeso je ilustrované obrázkami od ilustrátorky Júlie Madzikovej.
V rámci hry sa pracuje s pojmami: online odolnosť, internetový troll, deep fake, FOMO, spam, kybergrooming, infotainment, hoax, happy slapping, kyberstalking, netholizmus, kyberšikanovanie, clickbait, digitálna stopa, IP adresa
Hru je možné využiť aj na ďalšie aktivity podľa metodických odporúčaní z publikácie (Ne)bezpečne v sieti: aktivita 37 Zodpovedne v online svete.

Základné informácie o tlačenej verzii publikácie:

Názov: Pexeso: (Ne)bezpečne v sieti
Formát: A3 (zložené na formát A4)
Ilustrácie: Júlia Madziková
Vydavateľ: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef), Prešov
Rok vydania: 2021


Objednať pexeso a metodické materiály v tlačenej podobe

Ukážky pexesa: