Sada motivačných obrázkov k témam mediálna gramotnosť, kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo predstavuje doplňujúci metodický materiál príručky (Ne)bezpečne v sieti (CeNef, 2021). Autorské obrázky výtvarníčky Ľudmily Letkovskej Poníkovej možno využiť v neformálnom vzdelávaní s prihliadnutím na sledované ciele, čas, ktorý máme na aktivitu k dispozícií, vekovú štruktúru, záujmové preferencie či schopnosti účastníkov vzdelávania.
S obrázkami môžeme pracovať v rámci úvodnej motivácie k jednotlivým témam alebo samostatne pri riešení konkrétnej problematiky.

 

Základné informácie o tlačenej verzii brožúry so sadou motivačných obrázkov:

Názov: (Ne)bezpečne v sieti – Sada motivačných obrázkov
Formát: A5
Počet obrázkov: 24
Tlač: čiernobiela
Grafika: Júlia Balážová
Ilustrácie: Ľudmila Letkovská Poníková
Vydavateľ: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef), Prešov
Rok vydania: 2021

Objednať metodické materiály v tlačenej podobe

Ukážky z brožúry: