Spolupracovali sme a zabezpečovali viacero odborných ale aj neformálnych podujatí pre mládež, pracovníkov s mládežou ale aj širokú verejnosť.

Zabezpečovali sme:
December 2017 – Konferencia „(Ne)bezpečne v sieti“
Jún 2017 – „Svit.KOM 2017“ Konferencia v rámci komunitných dni mesta Svit
December 2016 – Konferencia „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“
Apríl 2016 – „Svit.KOM 2016“ Konferencia v rámci komunitných dni mesta Svit